Læserbrev: Godt med grøn energi – ikke godt med kæmpevindmøller på land – “trussel fra politiker”

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

GODT MED GRØN ENERGI – IKKE GODT MED KÆMPEVINDMØLLER PÅ LAND – ”TRUSSEL” FRA POLITIKER

Du har fuldstændig ret, Henning Mentz – vindmøller er GODT. Men det eneste rigtige sted at placere kæmpevindmøller er på havet. Nok også derfor, at de i daglig tale kaldes HAVvindmøller.

Det var vildt underligt at følge debatten – eller mangel på samme – i går aftes i Orø Forsamlingshus. Det som havde trukket folk af huse var forundringen over og skrækken for kæmpestore vindmøller på en lille ø.

På det bredeste sted er Orø vel ca. 4 km. Og støj og andre gener vil kunne mærkes i op til 4 km’s radius fra å-stedet. Dét viste de tegninger, som desværre først blev vist til nogle deltagere EFTER mødet, selvom indehaveren af tegningerne forgæves havde forsøgt at stille nogle afklarende spørgsmål i den forbindelse til panelet. Ærgerligt – jeg håber, at han har mod og mandshjerte til at vise dem frem i offentlighed – så alle ø-boerne kan se, hvad det er, som vi ALLE SAMMEN er oppe imod.

Det blev til meget få drøftelser mellem borgerne og panelet/kommunen, primært fordi panelet og deres eventyr-historier fyldte utrolig meget af tiden.

John Harpøth bekræftede på et spørgsmål, at de tre områder som kommunen i henhold til kommuneplanen har valgt at kunne opstille kæmpevindmøller overhovedet ikke vil dække kommunens forpligtelse med vedvarende energi fremadrettet. Dét er da værd at bemærke sig.

Men en ting stod helt klart, selvom det blev forsøgt at pakke det ind : Truslen fra kommunens næstøverste politiker var klar. ”Hvis I ikke selv finder på noget, så skal kommunen nok sørge for det, således at kravet til kommunen om vedvarende energi kan opfyldes senest 2050.”
Men denne trussel var pakket ind i søde talemåder: ”Kommunen vil bare hjælpe jer og støtte jer, og vi vil absolut IKKE trække noget ned over hovedet på jer”.

En trussel ville vi da have foretrukket at få i direkte tale – dét ville man da kunne forholde sig til !!

Ole Brockdorff, som også var tilstede, valgte at advare Orø-borgerne om at gå med på at få opstillet kæmpevindmøller og henviste til det rædselsscenarie, som Hagesholm-opstillingerne har været og er !!!

Det var patetisk, at stakkels Claus (som har været tovholder på Energigruppen siden september mødet om Orø som forsynings- og Demonstrations-ø) er den eneste person, som har trukket dette interessante ”kommissorium” om alternativ energi-former og biomasse-projekt-muligheder (som øen forgæves har forsøgt at få en aftale med kommunen om i flere år), idet vekslende og få deltagere har besøgt gruppen og så har forladt den igen, fordi de troede, at de kunne få en mulighed for personlig effekt på deres personlige energi-forbrug.

Så det kan altså konstateres, at efter 6 måneders intens indsats er der ikke sket noget som helst, fordi det altså basalt set ikke interesserer Orø-borgerne. Og det ser ikke meget bedre ud (ifølge hjemmesiden fra Ø-kontoret) med de øvrige grupper – lige med undtagelse af affaldsgruppen, som har beskrevet nogle aktiviteter – godt gjort !

Hvis den eneste effekt af arbejdsgruppens arbejde er, at kommunen så ad bagvejen kan indsmugle deres ønsker om at opnå nogle forpligtelser til grøn energi, og så bilde os ind, at det jo er noget, som vi selv har valgt – Så bør arbejdsgruppen nedlægge sig selv – og så se, hvorvidt græsrødderne på Orø selv (uden at være underlagt kommunens åg) kan finde ud af, hvad vi selv kan gøre.
Som det er nu har kommunen taget tovholderen til gidsel for at fremme kommunens sag.

Grøn energi er SUPERGODT, hvis det altså betyder, at man ikke påfører sig selv eller andre andre former for forurening – i form af støj og andre helbredsmæssige gener.

I hvert fald så lyder de eventyr, som de indkaldte hjælpeorganisationer fortalte og læste op – netop som eventyr, der var for gode til at være sande. Og tilbud som lyder for gode til at være sande, dem skal man holde sig fra. Det kan gå så gruelig galt.

Vi blev anbefalet af WindPeople at tage på Road Trips til steder, hvor der var bygget kæmpevindmøller, og hvor alle gener simpelthen forsvandt samtidig med, at der kom penge i tegnebogen.
Og det kan godt være, at de steder kan findes (altså hvor det er gået godt).
Alle de road trips, som vi har været på, og set og undersøgt, hvorledes det foregik, og talt med de mennesker, som boede dér, har ikke betydet at generne blev mindre eller færre.

Med venlig hilsen
Hans Simonsen og Hanne Duelund Larsen
ORØ
(Adressen er redaktionen bekendt)

Denne artikel er publiceret den 25. februar 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

10 kommentarer

 • Tak til Hans Simonsen og Hanne Duelund Larsen for et godt og sobert læserbrev, hvor udtrykket: “andre former for forurening” netop sætter fingeren på det ømme punkt.
  Jeg har længe følt mig rådvild i forhold til vindmøllespørgsmålet, for “man går vel ind for grøn energi”. Men det er sandt, at støjforurening er OGSÅ forurening. Den kan endda være meget alvorlig.
  Et nyligt opsat jordvarmeanlæg i nærheden af mit hjem sender dagen lang en monoton brummen igennem væggene på min bolig og ind i hovedet på mig. Den er en gene dag og nat, nogle gange er det svært at falde i søvn, andre gange forstyrrer den søvnen. Uden for huset lyder det ikke nær så voldsomt.
  Hvis kæmpevindmøller giver støjgener i en radius, der svarer til hele Orøs bredde, er det uforsvarligt at overveje at placere dem på Orø.
  Med venlig hilsen
  Kirsten Schmidt

 • Simon Bordal Hansen

  Hej – jeg er nok manden med tegningerne. De kommer fra det oplæg som vindmøllefirmaet SE Blue Renewables har præsenteret for Holbæk Kommune – og som de gerne vil komme og fortælle om på Orø. Tegningerne viser bl.a. de første forventninger til hvordan støjen vil sprede sig ud over øen. Hvorfr disse tegninger og i det hele taget vindmøllefirmaets planer ikke for længst er lagt på bordet forstår jeg slet ikke. Men nu har vi fået dem til Orønyt via aktindsigt hos Holbæk Kommune, og de vil blive offentliggjort snarest. I øvrigt har direktøren fra vindmøllefirmaet ringet til Orønyt og spurgt om vi ved, hvorfor de ikke er inviterede til at fortælle lokalbefolkningen om ders planer. Det vil de nemlig gerne. Så skal vi ikke bare bede dem om at komme på besøg..?

 • Hanne Duelund Larsen

  Det ville da være ganske udmærket. Det gav du jo også udtryk for på facebook i går, at du gerne vil arrangere 3 borgermøder, hvor fakta kunne komme på bordet. Og det vil da være rigtig godt for borgerne 🙂

  Det er pudsigt, at kommunen ikke har den “trang” til at involvere borgerne på et oplyst grundlag. Det siger og skriver de jo ellers ved enhver lejlighed – sidst her da den ny kommunaldirektør blev ansat.

 • Simon Bordal Hansen

  Jeg tror nu ikke det er i nogen ond mening, at de kokser i kommunikationen…

 • Hanne Duelund Larsen

  Nej dét må man da sandelig håbe 🙂

 • Hanne Duelund Larsen

  Svar på Jens Johan Dahlkilds kommentarer (placeret under videoklip fra mødet) :

  Det er godt at konstatere, at Jens Johan dog trods alt HAR opfattet, at kommunen har lagt en fælde ud for os ved IKKE at være åbne, ærlige og frem for alt lægge alt frem, som hidtil er sket i sagen.

  For det mangler jo helt tydeligt. ORØ Nyt har ved aktindsigt hos kommunen fået alt det materiale, som kunne/burde være lagt frem. Og det bør ske hurtigst muligt, således at diskussionerne kan blive ført på et oplyst grundlag. Dét er i den sammenhæng ligegyldigt, om man er for eller imod vindmøller.

  Vi er FOR grøn energi, men selvfølgelig skal vindmøller af disse dimensioner anbringes på havet. Og som Henning Mentz vist nok udtrykte det i videoklippet efter mødet, så kan Holbæk kommune jo ligeså let som at klø sig i nakken leve op til de forpligtelser, som kommunen har på CO2 siden op til 2050 ved at købe sig til andele i vindmølleparker på havet.

  For der er da forhåbentlig ingen her på øen, der er så naive, at de tror, at el produceret på vindmøller placeret på Orø, vil blive ledt gennem ledningerne i gårde, huse og sommerhuse på Orø ??? Nej selvfølgelig ikke, den producerede el vil blive ledt ud på det store el-net – fuldstændig ligesom nu.

  Vi er sikre på, at Ole Brockdorff selv kan huske, hvorledes han advarede Orø-borgerne mod at gå ind for vindmøller på Orø med henvisning til Hagesholm !!!

  Og en ting er, at Jens Johan ikke kan huske/eller har oplevet Ole’s bemærkninger anderledes end vi har.
  Men at Jens Johan skriver, at vi har omtalt arbejdsgrupperne som ”dovne” må jo bero på, at han ikke kan læse !! ??
  Vi pegede ganske enkelt bare på det triste faktum, at de to tovholdere for energi- og bosætnings-gruppen, meget ihærdig på mødet fortalte om, hvorledes man kunne orientere sig på Ø-kontorets hjemmeside – hvilket faktuelt ikke er korrekt. Men det er da rigtig ærgerligt, at der er ajourført meget lidt eller intet for de forskellige grupper. Men det er jo bare en praktisk ting at få på plads ! Og der har vi jo vor ø-konsulent, som bestyrer kontorets hjemmeside, så det må være rigtig, rigtig nemt !

  Med venlig hilsen – og god INTELLIGENT vind –
  Hans og Hanne

 • Jens Johan Dahlkild

  Kære Hanne og Hans!
  Jeg bryder mig meget lidt om en polemik med spidsfindige skriverier! Det ikke gavner nemlig ikke sagen vedrørende vindmøllerne. Derfor spørger jeg: HVORDAN FINDER VI BORGERE PÅ ORØ I FÆLLESSKAB DEN FOR HELHEDEN BEDSTE LØSNING ?

 • Hanne Duelund Larsen

  Lige netop – Vi bryder os heller ikke om spidsfindige skriverier !

  Og derfor er Simon Bordals forslag om hurtigst muligt at få etableret nogle møder, hvor fakta kan komme på bordet, det helt rigtige.
  Således at ingen borgere påføres unødvendig og yderligere forurening og/eller helbredsmæssige gener.

 • Simon Bordal Hansen

  Mit forslag er åbenhed og mest mulig saglig information.
  Bryder mig heller ikke meget om polemiseren, vi maler hinanden op i hjørnerne. Og det er der ikke brug for.
  Lad os komme over at kommunen ikke forstår at dele sin viden med øen. Lokalforum burde jo være blevet præsenteret for hele SE Blue Renewables forslag, så den viden kunne være givet videre til øen.
  Nu kan vi få vindmøllefirmaet herover og selv fortælle, og det synes jeg må være det første af en række informationsmøder.

 • Inge Merete Christensen

  Hvor går vi hen med en tese om professor Henrik Møller, tidligere ansat på Ålborg Universitet??
  Professor Henrik Møller har med sine studerende opfundet og fremstillet et apparat til at måle lavfrekvens, der kan betjenes af en husmor, i stedet for et kæmpeapparat der skal en ingeniør til at bestyre.
  Opfindelsen måler LAVFREKVENS meget nøjagtigt og derfor højere tal der bevidner at folk KAN blive syge ved at bo for tæt på møller.
  Vindmølleproduksenterne derimod skal KUN fremlægge beregninger – !!

  HVORFOR tilbagekaldes apparaterne som uduelige??
  HVORFOR sagde Holbæk kommune i første omgang JA til måling af møllerne og senere NEJ – før tilbagekaldelsen??
  HVORFOR blev professor Henrik Møller skiftet ud efter mange års ansættelse??
  HVORFOR forbydes professor Henrik Møller at bruge det apparat han har opfundet og der virker til lavfrekvensmåling??
  HVORFOR må professor Henrik Møller IKKE selv skrive om hvad det hele handler om??
  HVORFOR bliver professoren pludselig skiftet ud samtidig med Wind People og Vindmølleindustrien gik i samarbejde med Ålborg Universitet??
  HVORFOR skriver journalister om sagen og senere opgiver at følge den til bunds?? Bliver den for indviklet??
  HVORFOR findes der ikke ´en person der VIL/KAN skrive om hvad det hele handler om??
  Professor Henrik Møller vil gerne tale med nogen om sin opfindelse!!
  Hans og Hanne Duelund Larsen jeg kunne ønske at I tog fat i sagen – hvis I har det overskud!!!
  SE Blue Renewables SKULLE i første omgang have været til stede da vi skulle orienteres om kæmpe vindmøller.
  I stedet kommer Wind People med deres tilbud: “Køb mølleanparter og få et stort afkast – og vupti så har du mistet både hørelse og følelse for møllerne”.
  Hvis der er nogen der bliver betalt for at tie om facts – så er det uhyggeligt!!

Leave a Reply