Viceborgmester bekræfter: Kæmpevindmøller kan være på vej til Orø

Der er tanker fremme om at skifte disse 6 vindmøller ved Salvig på Orø ud med 150 meter høje kæmpevindmøller. Foto: Jesper von Staffeldt.

Der er tanker fremme om at skifte disse 6 vindmøller ved Salvig på Orø ud med 150 meter høje kæmpevindmøller. Foto: Jesper von Staffeldt.


Som vi skrev i går, så kan 150 meter høje kæmpevindmøller være på vej til Orø.

Tirsdag holdt Klima og Miljøudvalget i Holbæk Kommune møde, og her blev der orienteret om vindmøller på Orø. Efter mødet kunne det socialdemokratiske medlem af udvalget, Ole Brockdorff fortælle, at det bl.a. handlede om opsætning af 150 meter høje vindmøller.

Lokalplanen siger intet om kæmpevindmøller
De store vindmøller vil kunne placeres ved Salvig, hvor der i nu står seks mindre vindmøller.

I lokalplanen er Salvig ikke udpeget som interesseområde for store vindmøller. Det er i stedet Hagesholm (max total højde 127 m), Ny Bjergby (max total højde 127 m) og Tornved (max total højde 130 m).

Umiddelbart fremgår det af lokalplanen, at de eksisterende møller ved Salvig kun kan udskiftes eller ombygges under forudsætning af at møllernes placering ikke ændres væsentligt, at møllernes fysiske dimensioner (navhøjde, rotordiamelter mv.) ikke ændres væsentligt og at generatorskifte mv. ikke giver anledning til et forøget støjniveau.

Så ud fra lokalplanen skulle man mene, at tanken om kæmpevindmøller på 150 meters højde ikke kan blive en realitet.

Viceborgmester bekræfter: 150 meter høje møller i Salvig
Men formand for Klima og Miljøudvalget og viceborgmester, John Harpøth bekræfter i en e-mail til Holbaekonline.dk oplysningerne:

“Der er på nuværende tale om møller op til 150 m, og hvis kommuneplanens ikke giver mulighed for så store møller, ja så kan der lavet et tillæg til kommuneplanen.

Og der er ikke tale om at udskifte de nuværende møller til nogen i samme størrelse, men udskifte dem til større.”

Møde om vindmølleplaner
Arbejdsgruppen Lokal Grøn Energiproduktion på Orø og Holbæk Kommune ønsker i forbindelse med projektet “Orø som Forsynings- og Demonstrations-Ø”, at undersøge muligheden for at vindmøller på Orø kan bruges som redskab til at skabe en positiv udvikling på Orø.

Under overskriften “Vind fra Orø for Orø” er der indkaldt til borgermøde i Orø forsamlingshus den 24. februar om vindenergi og vindmøller.

Dokumentation: Kommuneplan 2013 Tema: Vindmøller (eksternt link) og “Vind fra Orø for Orø” mødeindkaldelse (.pdf-fil, eksternt link)

Læs også: Vind fra Orø for Orø, men også fra 150 meter høje vindmøller?

Denne artikel er publiceret den 27. januar 2016 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

 • Hanne Duelund Larsen

  Jamen, det skal da blive interessant at høre nærmere om “muligheden for at vindmøller på Orø kan bruges som redskab til at skabe en positiv udvikling på Orø”

  Er støj – manglende udsyn – lysreflekser etc. medvirkende til den positive udvikling ud over et forholdsvist lille areal som Orø ??
  Rigtig, rigtig mange vil formodentlig få stor “glæde” af disse følgevirkninger.

  Er arbejdsgruppen Lokal Grøn Energiproduktion mon kun interesseret i “den grønne energi” ??
  Grøn energi er ubetinget en positiv ting – men det må ske til vands og ikke på en forholdsvis lille ø ??

 • jesper von Staffeldt

  vi har erfaret gennem Ole Brockdorff, at der er privatøkonomiske interesser indblandet i sagen om at bygge nye og betydeligt større vindmøller

Leave a Reply