22. maj 2024

Nu kan det ikke udskydes længere – udskiftningen af taget på det gamle rådhus i Holbæk.

Der er afsat 10 millioner kroner i anlægsbudgetterne for 2015 til udskiftning af tagbeklædningen på Holbæk Rådhus og de penge skal nu bruges, da udskiftningen ikke kan vente længere. Det fremgår af et beslutningsforslag til dagens møde i Udvalget for klima og miljø.

Allerede sidste år blev der bestilt og produceret tagsten til udskiftningen og 1/3 er blevet leveret. Resten afventer byggeriets opstart.

Ifølge dagsordenspunktet, så er det administrationens opfattelse, at tagudskiftningen ikke kan udskydes længere, da følgeskaderne på de bemalede lofter og vægge samt tagværk og murværk er stærkt stigende.

Arbejdet skal ske mens arresten er lukket
I januar 2015 blev der frigivet midler til renovering af gulvet i arrestens kælder. Dette projekt bevirker, at de indsatte bliver flyttet og arresten bliver lukket i midten af april og tre måneder frem. Derfor vil det være væsentligt bedre sikkerhedsmæssigt at udføre udskiftningen af taget samtidig med nedlukning af arresten.

Selvom beløbet endnu ikke er frigivet, så har Holbæk Kommune allerede afholdt licitation og arbejdet er gået i gang og forventes at være til slutningen af oktober.

1 thought on “Rådhuset skal have nyt tag for 10 millioner kroner

  1. Kære Alle
    Det er nu sådan at arbejdet ikke kan sætte igang før Byrådet har behandlet sagen. Udvalget for Klima & Miljø har anbefalet at arbejdet igangsættet, men det må vente til efter den 15-4

Comments are closed.