4. marts 2024

Der var flere mænd fra Orø, som deltog i de slesvigske krige i 1848-50 (også kaldet tre-års krigen) og i 1864. Nedenfor er en liste over hvem der deltog.

Krigen 1848-50
1. Hans Nielsen, født 1828, søn af Niels Hansen, Brøndsøgård. Niels Hansen var gift med Ane Nielsen, datter af Niels Mortensen, Østre Færge, og således af gammel færgefamilie. Hans Nielsen Flyttede senere til Småland i Sverige hvor han købte gård

2. Lars Petersen født 1824

3. Søren Mikkel Petersen, født 1823, søn af færgemand Peter Nielsen, Bybjerg og senere selv færgemand til Holbæk. Boede på Oubjerg. Fader til Peter og Ane Sørensen

4. Niels Hansen, født 1826, søn af husmand Hans Larsen, Bybjerg 29, senere ejer af faderens hus

5. Mikael Petersen, født 1826, søn af Peter Henriksen, Stensbjerg, senere husejer i Bybjerg(Borrevang), fader til tømrer Anders Mikaelsen.

6. Jens Nielsen, født 1826 i Selsø Sogn. Tjente før krigen på Anneksgården

7. Anders Hansen, født 1823, søn af husejer Hans Andersen, Bybjerg(udfor Kirken). Blev såret i slaget ved Fredericia 6. juli 1849 af en kugle i den ene arm, som mærkede ham for livet, således at han fik navnet ”invaliden”. Overtog faderens hus og kaldtes på sine gamle dage ”gamle Ans ved Kirken”

8. Lars Villumsen, født 1824, søn af hmd. W. Villumsen, Bybjerg. Blev senere husejer i Bybjerg(ved Gadekæret). Druknede under fiskeri.

9. Kristian Larsen, født 1824, søn af Lars Jensen, Næsby 17. Senere husmand ved Nørre Stænge. Fader til Peter Kristiansen og Kristen Hansen Kristiansen m. fl..

10. Niels Olsen, født 1822, søn af daglejer Ole Sørensen, Gamløse. Senere husmand i Næsby og landpost. Bestefar til bl.a. Marie g. m. Kristian Jensen, Skovly.

11. Niels Christensen, født 1821 i Vellerup. Tjente ved krigsudbruddet i Næsby. Senere gift og bosat på Orø – Jordemoderhuset. Far til bl.a. ”Jordemodersønnerne”, Anders og Hans Nielsen

12. Hans Olsen, født 1826, tjente ved krigsudbruddet hos Anders Andersen, Næsby

13. Niels Nielsen Larsen, født 1823, søn af husmand Lars Sørensen, Gamløse, senere husmand i Bybjerg 38.

14. Jens Larsen, født 1826, søn af Lars Andersen, færgemand ved Østre Færge. Senere selv færgemand til Holbæk. Byggede hus på Brønnevej(fhv. museum). Var på Linieskibet ”Kristian 8” da dette sprang i luften i Echernførde fjord. Reddede livet ved at svømme i land. Blev taget til fange.

15. Faldet i krigen: Jens Christian Nielsen, født 1821, søn af Niels Christensen, ”Brejdablik”

16. Faldet i krigen: Jens Hansen, født 1825, søn af daglejer Hans Jensen, boende i Gænget ved Svinget til Næsby. Broder til Bodil Margrete der fandt Orøkorset

17. Peter Andersen, Gamløse, senere postbud. Var dragon ved general Scheppelgrells stab og deltog i slaget ved Isted i angrebmod fjenden sammen med generalen og en snes andre. Generalen faldt – Per Væver, som han blev kaldt, blev fanget

Veteraner fra krigen 1864
1. Ole Petersen, søn af Peter Kristensen, Bybjerg, tilfangetaget på Dybbøl, boede sidst i Bybjerg 13. Den længstlevende af veteranerne

2. Peter Andersen, søn af smed Anders Petersen, Bybjerg. Siden selv smed sammesteds

3. Niels Peter Larsen, født i Hornsherred. Fik ved giftermål Oubjerggård. Senere arbejdsmand. Niels Larsen var veteran fra 64 og fortalte gerne og livligt om den tid. Han gjorde tilbagetoget fra Dannevirke og var med ved Dybbøl. 40 år efter, var han sammen med mange andre veteraner en tur dernede og han havde megen glæde af denne tur. Han døde i – -.

4. Jens Peter Nielsen, søn af skrædder Niels Petersen, boende ved Kroen. Senere gårdejer Sjælkærgård.

5. Hans Peter Nielsen – broder til ovenstående, senere præstegårdsforpagter
Hans søn og efterfølger forpagtede derimod jorden ud. Det var til Hans Peter Nielsen født 1836, søn af skrædder Niels Petersen, boende i det bagerste hus bag kroen. Hans kone Frederikke Poulsen var ikke her fra øen født 1842 – viet 1862. Han ledede den store bedrift med stor dygtighed, orden og akkuratesse.
—Da Pastor Prip i 1893 ankom til øen ønskede han at få jorden selv og H P Nielsen fratrådte, og rejste fra øen kort efter med kone og 2 børn(Der findes ingen efterkommere her i landet). Pastor Prips ledelse af jorden varede dog ikke længe.

6. Hans Nielsen Larsen, søn af Lars Hansen, Snavegård, senere husmand i Esmosen
Hans Nielsen Larsen, der var veteran fra 1864 drev de samlede ejendomme så længe kræfterne slog til. I 1914 solgte de ejendommen til Lars Chr. Andersen og købte hus i nærheden af deres datter Marianne og hendes mand Oluf Christensen.

7. Niels Kristoffersen, født udenøs. Senere husmand Nørrestænge. Niels Kristoffersen f. 1838 i Holbæk og Stine f. 1834 i Udby. Manden havde været med i krigen 64 og kunne tale livligt derom. Han døde ca. 1915, medens hans kone nåede den høje alder af 99 år og først døde ca. 1933.

8. Niels Peter Larsen, søn af Lars Petersen, Bybjerg Mark, senere selv ejer af gården. Niels Peter Larsen aftjente sin værnepligt som gardist under Frederik d. 7.. I 1864 blev han indkaldt til krigen, men kom dog ikke i slag. Umiddelbart før indkaldelsen blev han viet til den 18 årige Ane Larsen, datter af Lars Kristoffersen, Hestebedgård.

9. Peter Jensen, søn af husmand Jens Nielsen, Næsby, senere husmand i Sibirien. Købmand Theodor Jensens bedstefar.

10. Pastor Laurits Prip
Laurits Prip var født 1842 og deltog som 21-årig i krigen, men var ikke med i de første mdr. fra februar 1864. Men han besluttede sig allerede ved juletid 1863-64 til at deltage og gennemgik først en uddannelse for frivillige på Landakademiet, og deltog derefter i forsvaret af Als efter Dybbøls fald. Og han fortæller også om tilbagetrækningen fra Als og om vagttjeneste på det østlige Fyn indtil krigens slutning eftersommeren 1864, samt om stationeringen ved Køge indtil hjemsendelsen december 1864. Læs mere om Pastor prips her.

11. Batist Barnucka, dattersøn af kromand Hans Petersen, Orø. Senere selv kroejer på Orø

12. Købmand Jørgen Andersen, kom udefra, købmand i Næsby

13. Anders Petersen, søn af gmd. Peter Andersen, Næsby 2, senere selv ejer af Næsby 3.

14. Niels Petersen, født 1839, søn af gmd. Peter Nielsen, Skovgården. Blev såret og døde efter hjemkomsten af sine sår.

15. Niels Nielsen født 1837, søn af gårdmand Niels Hansen, Brøndsøgård, Bybjerg, gift 1857 med Karen Marie. Han var med i krigen 1864. Efter hjemkomsten fra krigen bosatte han sig en kort periode i nuværende Bygaden 35, men flyttede senere til Brogården ved Brønne havn. Ægteskabet var ulykkeligt. I hans fraværelse var hun ham utro, og der var kommet et barn, som han ikke kendte til.

Holbaekonline.dk takker Carsten Roug og Kristian Krøger for uvurderlig hjælp.

Læs mere i vores tema: Orø og De Slesvigske Krige