29. februar 2024

Arkivfoto: Artikelbureauet.dk

Arbejdet med at gøre den nye skolereform til virkerlighed er i gang. Arkivfoto: Artikelbureauet.dk
Arbejdet med at gøre den nye skolereform til virkerlighed er i gang. Arkivfoto: Artikelbureauet.dk
Konturerne til folkeskolen efter den nye skolereform er ved at tage form.

Fra august 2014 træder regeringens folkeskolereformi kraft. Den sætter rammerne for en ny måde at lave skole på. Det betyder helt konkret, at elever, medarbejdere og forældre i Holbæk Kommune kommer til at opleve en ændret skolehverdag.

I Holbæk Kommune har man siden 2011 arbejdet med “fremtidens folkeskole” og en “børne- og ungepolitik”. I de sidste tre måneder, har otte arbejdsgrupper arbejdet med at få integreret de to områder med folkeskolereformen.

En af grupperne har f.eks. foreslået, at idrætsforeningerne skal være en aktiv del af skolens liv og der skal laves en app (program til mobiltelefoner -red.) med idéer til motion.

En anden arbejdsgruppe har kigget på hvordan SFO’en kan skabe større sammenhæng for børnene sammen med skolen.

Grunden til arbejdet er, at eleverne i Holbæk ikke klarer sig godt nok.

Chef for skole og uddannelse i Holbæk Kommune, Marianne Stentebjerg mener ikke, at eleverne i kommunen har været så dygtige som de kan blive.

– Vi skal derfor til at gøre noget andet, så endnu flere bliver rustet til at kunne tage en uddannelse, siger Marianne Stentebjerg.

Arbejdsgruppernes otte oplæg ligger nu til kommentering hos ledere, medarbejdere og skolebestyrelser. I april skal byrådet godkende oplæggene og kan dermed sætte en ramme for folkeskolen i Holbæk Kommune:

– Når den er vedtaget af byrådet, er det op til de otte skoler og skolebestyrelser at fortolke rammen, så den kan fyldes ud på en måde, der giver mening for den enkelte skole, siger Marianne Stentebjerg.