14. april 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Holbæk Kommune indfører landets mest restriktive rygepolitik.

Holbæk Kommune indfører landets mest restriktive rygepolitik den 1. januar 2014. Danmarks Rygerforening er kommet i besiddelse af dokumenter der klart viser, at rygepolitikken er blevet til i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Rygepolitikken indebærer en total røgfri arbejdstid, hvilket betyder, at ingen medarbejdere må nyde tobak, så længe de er på arbejde – E-cigaretter sidestilles med rigtige cigaretter, og er dermed også forbudt. De kommunale medarbejdere, der går og holder kommunens arealer pæn i stand, må altså ikke nyde noget tobak, mens de går udenfor og arbejder – det samme gælder hjemmehjælpere, der kører eller går mellem forskellige adresser, heller ikke kan nyde noget tobak på turen mellem A og B.

Holbæk Kommune forbyder ligeledes at nyde tobak, når en medarbejder arbejder hjemme – dette mener Danmarks Rygerforening er i strid med Grundloven, idet § 72 gør det helt klart og tydeligt, at boligen er ukrænkelig. Danmarks Rygerforening mener derfor ikke, at Holbæk Kommune har lovhjemmel til at forbyde medarbejderne, at nyde tobak i den private bolig, i forbindelse med en hjemmearbejdsdag – alene tanken er grænseoverskridende, usmagelig og krænkende.

I de dokumenter Danmarks Rygerforening er i besiddelse af fremgår det da også, at Holbæk Kommune tilsyneladende godt ved, at der er en grænse. I forbindelse med at en medarbejder skal køre fra A til B, og gør det i sin private bil, kan medarbejderen godt nyde tobak – vi ved dog, at Hovedudvalget henstiller til, at man ikke gør det – men en henstilling er ikke det samme som et forbud – altså må der nydes tobak i egen bil i arbejdstiden.

Danmarks Rygerforening ved selvfølgelig godt, at Holbæk Kommune uden problemer, med loven i hånden kan indføre deres egen rygepolitik – Danmarks Rygerforening ved, at Holbæk Kommune i mange år haft en rygepolitik de fleste kunne leve med – men denne nye restriktive rygepolitik er bare for meget – de VIL af med rygerne.

Samarbejdet med Kræftens bekæmpelse er gået så vidt, at Kræftens Bekæmpelse har fået alle medarbejdernes e-mail adresser, så de kan sende anti-rygepropaganda til medarbejderne. Således er alle medarbejdere blevet spammet med mail i form at en undersøgelse, i øvrigt godkendt af ledelsen i Holbæk Kommune. Danmarks Rygerforening er vidende om, at bliver der ikke svaret, så reagere Kræftens Bekæmpelse med en aggressiv spamming, og vil have svar på deres spørgeskema. Alle ved, at uanset svarene på spørgeskemaer fra Kræftens Bekæmpelse, vil udfaldet blive – “Stor tilfredshed med en total røgfri arbejdsdag i Holbæk Kommune”.

Holbæk Kommunes nye restriktive rygepolitik beskriver ikke de ansættelsesretlige konsekvenser af overtrædelse af rygepolitikken. Danmarks Rygerforening er dog kommet i besiddelse af et dokument, udarbejdet af Hovedudvalget i Holbæk Kommune, der klart beskriver afskedigelsesproceduren ved overtrædelse af rygepolitikken. I beskrivelsen fra Hovedudvalget pålægges alle medarbejdere, at agere som “politibetjente” og holde øje med, om der skulle være medarbejdere, der overtræder rygepolitikken.

Der er mennesker, der har valgt en livsstil, livskvalitet og en sundhedsgrad, der indebærer rygning. Disse mennesker vil ikke kontrolleres, ensrettes og adfærdsreguleres. Desværre vil mange nok bukke under, set i lyset af Hovedudvalgets afskedigelsesprocedure, fordi en afskedigelse rammer mange på pengepungen. Nogen vil benytte lejligheden til at forsøge sig med et rygestop – vi ved dog, at ca. 90% af de mennesker, der starter på et rygestopkursus, vil begynde at ryge igen.

I Danmarks Rygerforening undrer vi os også over, med hvilket formål Holbæk Kommune har ønske om et totalt rygeforbud i arbejdstiden – der opnås intet andet end, at rygeren skal meget længere væk fra sin arbejdsplads 4 til 6 gange dagligt (nogle vil måske føle sig “småkriminelle”) – det er ikke et godt psykisk arbejdsmiljø og vil uden tvivl give en dårlig trivsel på arbejdspladsen. Resultatet er givet på forhånd, flere depressioner, mere stress og måske vil det påvirke nogle psykisk. Sammenlagt kan det ende ud i flere og længere sygeperioder, men i sundhedens tegn er det måske ligegyldigt?

I teorien kan det også have noget med omkostningsreducering at gøre. I disse spare tider kan det også tænkes, at man meget hurtigt, ud fra antallet af rygere i Holbæk Kommune, kan regne ud hvor meget tid rygerne har brugt på at nyde lidt tobak og derfra finde ud af hvor mange timer, der i gamle dage blev brugt på tobak – man kan så finde ud af hvor mange medarbejdere der kan afskediges – dette er selvfølgelig kun en teori.

Ikke mange rygere kan gå 7 til 8 timer uden at ryge.

Med venlig hilsen

Rygerforening – DARY
Frank Pedersen
Formand for DARY
Merløsevej 6
4295 Stenlille