20. april 2024

Da Holbaekonline.dk i sidste uge spurgte partierne om deres holdning til den nye sponsoraftale med Holbæk B&I havde Venstres gruppeformand Pernille Kruse ingen kommentarer.

Men inden Økonomiudvalgets møde i dag, hvor sponsoraftalen er på dagsorden og fodboldklubben er inviteret med, så den kan forklare hvordan det er gået så galt med økonomien, vil Venstres medlem af Økonomiudvalget, Bjarne Kongsted gerne kommentere sagen:

– Jeg forventer at HB&I kan kan give en fyldestgørende og fornuftig forklaring på, hvordan det kunne gå så galt.

– Men vigtigst for mig er det at fokusere på løsningsmodeller, der peger fremad, siger Bjarne Kongsted og fortsætter:

– Hvis en sådan model findes, er det det vi skal bruge kræfter på. Jeg forventer at få forelagt en gennemarbejdet og fremtidssikret løsnings plan på Økonomiudvalgsmødet. Vi skal som ansvarlige politikere være løsning orienteret på alle niveauer og områder.

– Der er ingen ” hellige køer”. Er det personudskiftninger der er løsningen, så er det det vi går efter. Jeg ser da helst, at vi i kommunen har et divisionshold -også i fodbold -og som vi har i så mange andre idrætsgrene, slutter Bjarne Kongsted.