19. april 2024

En omlægning af Holbæk Kommunes socialpsykiatriske tilbud skal give borgerne hurtigere og mere fleksibel støtte.

Udvalget for Voksne besluttede onsdag i sidste uge at opprioritere den tidlige indsats over for borgere med psykiske problemer. Derfor får medarbejderne i Socialpsykiatrisk Center nu større indflydelse og råderum til at hjælpe borgere med det samme.

– Vi har gode erfaringer med akutte tilbud, hvor borgerne kan få hjælp i en konkret situation uden at blive en ’sag’ i det kommunale system. Den tilgang bygger vi nu videre på, så støtten på hele området bliver mere fleksibel og målrettet det enkelte menneske, forklarer Louise du Plessis de Richelieu, der er formand for Udvalget for Voksne.

Der er lagt op til, at borgere skal henvende sig direkte i Socialpsykiatrisk Center, hvor man kan få hjælp med det samme uden en formel bevilling.

Med omlægningen følger, at foreløbig to medarbejdere skal rykke fra Socialcentret til Socialpsykiatrisk Center. Det er endnu ikke afklaret, præcis hvor stort et budget, der skal flyttes.

Tidlig indsats
Omlægningen af ressourcer sker blandt andet for at styrke samarbejde mellem den centrale afdeling Socialcentret og de udførende enheder under Socialpsykiatrisk Center. Samarbejdet og et større fokus på udviklingen af den socialpædagogiske støtte skal styrke forebyggelsen og borgernes egne handlemuligheder.

– Når vi hurtigt og effektivt kan træde til, giver det mulighed for at fange nogle problemer i opløbet. Det kan betyde, at vi med mindre indgribende foranstaltninger kan hjælpe borgeren til at håndtere sig egen situation i stedet for at skulle gribe til for eksempel indlæggelser og medicinering, forklarer Jan Christensen, der er chef for hele socialområdet.

Fokus på komplekse sager
Med omlægningen følger også, at medarbejderne i socialcentret kan koncentrere sig om de særligt komplekse sager:

– Der er naturligvis en række borgere, vi ikke kan hjælpe alene med forebyggelse og akutindsats. De vil fortsat få støtte via en sagsbehandler i Socialcentret, og omlægningen betyder, at sagsbehandlerne bedre kan fokusere på denne type opgaver, fortæller socialchefen.

Ændringerne på socialområdet i Holbæk Kommune ligger i tråd med de fokusområder, regeringens psykiatriudvalg pegede på i deres rapport fra oktober 2013. Her peger udvalget netop på, at ’forebyggende og tidlig indsats’, ’styrket sammenhæng i indsatsen’ samt ’bedre styring og ressourceanvendelse’ er vigtigt for at kunne forbedre indsatsen på området.

Omstruktureringen træder i kraft i foråret 2014 og vil ske indenfor den nuværende økonomiske ramme.