29. februar 2024

Stormen Bodil har presset enorme mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Jesper von Staffeldt.

Stormen Bodil har presset enorme mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Jesper von Staffeldt.
Stormen Bodil har presset enorme mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Jesper von Staffeldt.
Orøførgen har ligget stille siden i går eftermiddags, først p.g.a. stormen siden på grund af højvande.

Deres udsendte måtte ty til nabohjælp og lånte et par waders, men selv med disse på, var jeg af naturlige grunde ikke interesseret i at nå hen til færgen.

Min ene nabo skipper Torben Nielsen har opholdt sig på færgen hele natten, og kl. 12 afløses han af min anden nabo Lars, som skal stå for sejladsen resten af dagen, hvis der bliver nogen sejlads.

4 thoughts on “Orø: En “lille” forhindring for færgesejlads

  1. Som også skrevet andetsteds på HO : Der har været ild i en transformatorstation på Vestre Strandvej , og der ar været ild i kiosken på campingpladsen og 2/3 af denne står under vand

  2. Østre færge : Har talt med færge-Svend : Østre færge kommer ikkke til at sejle de næste par timer, vandet stiger stadig , så man ikke kan køre hen til færgelejet

  3. Jeg har bemærket fejlen med datoen som selvfølgelig skal være 6.12.
    Stadig ingen ændringer for hverken Orøfærgen og Østre færge : Ingen sejlads

Comments are closed.