20. april 2024

Der var mange forskellige opgaver for beredskabet torsdag aften. Her er det et mindre skib, som har revet sig løs i Holbæk Havn. Foto: Michael Johannessen.

Stormen Bodil rasede torsdag aften og natten til fredag i vores område og det gik ud over træer, huse og en enkelt vindmølle. Men det ser ud til, at vi i vores område alligevel slap heldigt fra stormen.

På Kalundborgvej hang el-ledninger og lavede gnister.

I Ahlgade var buen på toppen af facaden på ejendommen nr. 7 i fare for at styrte ned. Man kunne med egne øjne se hvordan buen stod og svajede i blæsten. Ahlgade blev spærret af allerede ved 18.30-tiden ud for ejendommen.

Ved 20-tiden trak vinden trak vinden taget af en etageejendom på Markskellet nr. 17. En del af taget blæste af og faldt ned på jorden, mens en anden del sad og blafrede i blæsten. Også det underste del af taget fik vinden fat i, og man kunne se hvordan taget løftede sig fri fra bygningen. Brandvæsnet måtte opgive at gøre noget ved taget, mens blæsten stod på.

På Anders Larsensvej knækkede et træ før klokken 22 og flere steder var der faldet grene og væltet vejmateriel m.m. ud på kørebanen. Det var sammen med den manglende gadebelysning, som forsvandt først opå aftenen, grund nok til, at man skulle køre forsigtigt.

På Orø er et træ væltet ned i et sommerhus på Brøndevej og en Vindmølle løbsk på grund af defekte bremser. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at sognefogeden blev underrettet og der ingen fare var for personer.

I Holbæk Havn havde vinden revet en båd løs, men Falck Holbæk fik tøjret båden.

Flere steder i vores område, blev tagsten revet af hustagene og faldt ned på jorden. Ingen er så vidt vides blevet ramt af nedfaldende tagsted under stormen.

Vandstanden i Isefjorden blev forhøjet, fordi stormen presse vand ned i Isefjorden. Men heldigvis så havde beredskabet gjort sandsække klar til levering til Tuse Næs.

I Jyderup blev Sølystvej spærret af et væltet træ.

Orø blev en overgang helt isoleret, da både Holbæk-Orø færgen og Østrefærge indstillede sejladsen. Østrefærgen var dog en tur til Hammerbakke ved 17-tiden for at hente strandede Orøborgere og igen sidst på aftenen, sejlede Østrefærge en tur over vandet for at hente passagerer.

I Ladegårdsparken fik stilladserne forblev stilladserne nogenlunde uberørt af vinden – i modsætning til stormen i slutningen af oktober, hvor der var overhængende fare for, at de ville styrte sammen.

Men byggematerialer i form af store træplader, presseninger, kasser og affald m.m. fra den igangværende renovering fløj rundt i boligområdet og store tunge hegn, der ellers holder folk væk fra arbejdsområderne, blev væltet og blæst væk af vinden.

Tema: Da stormen Bodil kom på besøg

Kan du ikke se slideshowet herover? – så klik her

1 thought on “Bodil kom forbi: Sådan gik det

  1. fredag 8.33 : Orøfærgen sejler stadig ikke, Østre Færge sejler stadig, men forventer kun at sejle en gang til, p.g.a. forhøjet vandstand.

Comments are closed.