20. april 2024

Sparekassen Sjælland har fyret 22 medarbejdere. Foto: Rolf Larsen.

Sparekassen Sjælland har fyret 22 medarbejdere.  Foto: Rolf Larsen.
Sparekassen Sjælland har fyret 22 medarbejdere. Foto: Rolf Larsen.
Færre indtægter på grund af faldende udlån er årsagen til, at Sparekassen Sjælland, der har sit hovedkvarter på havnen i Holbæk, i sidste uge afskedigede 22 medarbejdere.

– I slipstrømmen på finanskrisen har vi oplevet en manglende lyst til at låne penge. Det gælder både private husholdninger og mindre og mellemstore virksomheder. Sjælland er – uden sammenligning – den egn af landet hvor finanskrisens konsekvenser slår hårdest igennem. Huspriser, arbejdsløshed og meget stram likviditet i erhvervslivet taler sit eget tydelige sprog. Det smitter naturligvis af på sparekassens bundlinje. Men det er værd at understrege, at sparekassen fortsat er solid, fordi vi har et stærkt kapitalgrundlag og fordi vi i tide trimmer vores omkostninger, også på personalesiden, siger ordførende direktør i Sparekassen Sjælland Lars Petersson

Ifølge Sparekassen Sjælland er fyringen af de 22 medarbejdere sket i et tæt samarbejde med personalets tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalget og faldt sammen med at man i slutningen af oktober afsluttede et omfattende og personalemæssigt meget ressourcekrævende udviklingsprojekt. Projektet, der har kørt de seneste to år, er endt med, at alle computere i sparekassen nu taler samme sprog. Men det har, som sagt krævet store personaleressourcer.

– Vi har længe vidst at den store it-konvertering vi var i gang med ville være tilendebragt i slutningen af oktober i år. Og det har også været kendt i sparekassen, at når projektet var fuldført ville vi have behov for færre medarbejdere. Derfor er det en meget skånsom personalemæssig tilpasning vi nu foretager, siger Lars Petersson, der mener, at man fortsat kan sove trygt om natten:

– Vi står solidt, alle vore garanter, kunder og relationer kan derfor sove trygt om natten. Vi er fortsat godt polstret. Jeg håber at alle forstår, at det naturligvis er trist at sige farvel til dygtige medarbejdere, men at vi samtidig kan konstatere, at det er en nødvendighed, så sparekassen ikke kommer bare i nærheden af økonomisk uføre, slutter Lars Petersson.