21. april 2024

I forbindelse med Kommunal- og Regionsvalget, blev der også afholdt valg til ældrerådet, hvor alle over 60 år havde stemmeret.

62,47 procent af borgerne over 60 år stemte ved ældrerådsvalget.

Det nye ældreråd ser således ud:

Klaus Nikolaisen
Kirsten Ø. Thomasen
Steen-Kristian Eriksen
Aage Jelstrup
Axel Villumsen
Jean Petersen
Erik Vester
John Lyager Poulsen
Jørgen Steen

Følgende blev suppleanter:

Jens Aage Andersen
Kristian Nielsen
Jytte Lionett
Aase Stær
Niels Ravn
Bente Lykke Jacobsen
Sanne Lund-Jensen
Solvejg Jakobsen
Vagn Bræstrup

Svens Larsen blev ikke valgt ind.

Hvem der bliver formand for ældrerådet afgøres på et konstitueringsmøde, som der endnu ikke er sat dato på.