21. april 2024

Der blev taget store maskiner i brug for at fjerne stillads og overdækning efter mandagens storm. Foto: Michael Johannessen.

Der blev taget store maskiner i brug for at fjerne stillads og overdækning efter mandagens storm. Foto: Michael Johannessen.
Der blev taget store maskiner i brug for at fjerne stillads og overdækning efter mandagens storm. Foto: Michael Johannessen.
Årets første efterårsstorm hev og sled så meget i et stillads på blok 11 i Ladegårdsparken, at beboerne måtte evakueres da stilladset var i fare for at bryde sammen.

Onsdag gik store maskiner igang med at fjerne stillads og overdækning på en noget hårdhændet måde.

Tema: Alt om årets første efterårsstorm