30. maj 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

vad MENER Venstre i Holbæk egentlig om Orø??

Den lokale avis på Orø: ORØ Nyt, som udkommer hver anden måned, er netop udkommet (nr. 155 Oktober 2013), hvor indholdet på flere af siderne naturligt drejer sig om de forestående valg.

ORØ Nyt’s redaktion har meget naturligt spurgt de partier, som stiller op til kommunevalget følgende: Mener I (de lokale partier) noget om Orø ?
På siderne 10 og 11 af bladet ses svarene (bladet kan læses her).

To partier : SF og de Konservative har ikke nogen mening om Orø !
De øvrige partier’s indlæg er enten en overordnet politisk holdning til ”dette at have en ø i lokalsamfundet” eller en mere personlig holdning til emnet, som f.eks. Radikale’s indlæg, der er af navngivet person.

MEN det interessante er Venstres politik. Indlægget fremstilles som ”Venstres politik” – men ligner til forveksling Erik Fuchs’ personlige valgflæsk til hans Facebook-plakat. Og når vi nu har været ”udsat” for bl.a. Venstres politik i forhold til øens ve og vel og dermed til den fremtidige udvikling og vor bekymring for, hvorledes fremtidig bosætning fremmes, når anslagene hele tiden går på skolen, færgen, manglende mobil/internet dækning etc.etc., så må jeg spørge om dette indlæg i ORØ Nyt virkelig afspejler Venstres politik i den fremtidige kommunalbestyrelse?? Vi har senest på dialogmødet fået at vide af Pernille Kruse: “Vi trækker Jer ikke, men I får heller ikke mere”, da dialogen drejede sig om de ekstra 3 mio kr., som staten har sendt til Holbæk – til fremme af øens udvikling. Pernille Kruses mening er, at vi (læs: Orø) er en tung økonomisk byrde for Holbæk.

Men hvis Venstres indlæg i ORØ Nyt står til troende, så bør vi måske ikke være så nervøse.
Eller gør vi ???

Hanne Duelund Larsen
Beboer på Orø

1 thought on “Læserbrev: Hvad MENER Venstre i Holbæk egentlig om Orø?

  1. Hanne Duelund Larsen skriver, at ORØ- Nyt udkommer 6 gange årligt. Det blad vil jeg gerne abbonere på, da det vil være en god måde at holde sig ajour med forholdene på øen.
    Jeg har derfor skrevet til borgmesteren og spurgt, om han vil tage skridt til, at hele byrådet får ORØ-Nyt.
    Med venlig hilsen
    Jan Sohn (A)

Comments are closed.