21. april 2024

Man må gerne holde ferie i sit sommerhus om vinteren. Arkvfoto: Rolf Larsen.

Man må gerne holde ferie i sit sommerhus om vinteren. Arkvfoto: Rolf Larsen.
Man må gerne holde ferie i sit sommerhus om vinteren. Arkvfoto: Rolf Larsen.
Man må faktisk godt være i sit sommerhus i op til halvdelen af vinteren.

Det er ikke lovligt at bo – og være tilmeldt CPR -i sit sommerhus om vinteren med mindre man har fået en dispensation eller man er pensionist og har ejet sommerhuset i otte år.

Men det er faktisk lovligt at opholde sig i sommerhuset i længere tid.

Man må være i sommerhuset i weekenderne, og man må også gerne holde ferie i sit sommerhus i vinterhalvåret. Men ferierne må ikke være længere end højst 3-4 uger varighed og sammenlagt må de man ikke opholde sig i mere end mellem 7-8 og 13 uger i perioden 1. oktober til 1. april. Der skal dog være en hvis periode mellem opholdende. Det kan man læse i “Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder” fra By- og Landskabsstyrelsen.