21. april 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Prestigeprojekt eller økonomisk achilleshæl?

På baggrund af den seneste tids debat om Holbæk Arena og ikke mindst diskussionen om de famøse 30 millioner kr. som Holbæk kommune slipper for at deponere hos staten, vil vi hos Dansk Folkeparti gerne slå fast, at især salget af Holbæk Have er en stor forudsætning for at DF kan se fornuften i at opføre et byggeri af den størrelse. Vi er endvidere rigtig glade og stolte over at det bliver det nye byråd, der kommer til at sidde med det endelige ansvar for beslutningen om opførelse eller ej af dette projekt. Et af de krav som vi holdt fast i ved budgetforhandlingerne.

Der skal ikke herske tvivl om at Dansk Folkeparti gerne ser et byggeri som Holbæk Arena ført ud i livet til glæde for de idrætsudøvende m.m, men er tiderne til det lige nu? og hvad med de økonomiske forudsætninger? de må og skal være på plads, så vi ikke ender med at skulle udskrive nye belastende skatter og beslutte forringet serviceydelser til borgerne i Holbæk Kommune.

Dansk Folkeparti er fuldt bevidst om at der ligger en regning på ca. 80 millioner til renovering af bestående bygninger og idrætsanlæg, men dette er over et forløb på 10 år, og det skal ses i lyset af, at et samlet budget på Holbæk Arena ligger i omegnen af 500 mill. kr. eller mere. Opførelsen af Holbæk Arena må i Dansk Folkepartis optik iøvrigt ikke lægge en stor skygge over kultur – og sportsaktivitetsniveauet i Holbæks yderområder.

Med venlig hilsen
Peter Hansen

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune