21. april 2024

Redektionen har modtaget nedestående læserbrev:

I går onsdag blev budgettet for 2014 og overslagsårene vedtaget for Holbæk Kommune. Dansk Folkeparti i Holbæk er stolt over at kunne fremvise et pænt aftryk på budgettet. DF har bl.a. fået gennemført, at der anvendes 1 mill. kr. til fremme af aktivitetscentrene i kommunen. Dette foranlediget af at kommunen i 2010 måtte igennem en drastisk spareøvelse, hvor der blev fjernet penge fra aktivitetscentrene og de ældre.

Dengang var vi i en situation, hvor det stod rigtig slemt til med økonomien, nu er tiden gået, og vi må se at få rullet serviceforringelserne tilbage i takt med at økonomien bedres. Derfor har DF som det eneste parti i flertalsgruppen kæmpet for at få afsat penge til aktivitetscentrene igen, det lykkedes, men vi havde selvfølgelig gerne set et større beløb.

Udover den 1 mill. kr. var der afsat 250.000 kr. til brugerrådene ved ældrecentrene i kommunen, og vi har yderligere fået afsat kr. 500.000 kr., altså i alt kr. 750.000 kr. og fået ændret teksten, så pengene kan bruges på plejecentrene af brugerrådene ifølge nærmere aftale med kommunens Ældreråd.

Inge Riis Langseth

Kandidat til Kommunalvalget for DF i Holbæk