19. april 2024

De politiske partier i Holbæk er sjældent enige om det samme – men de er enige om, at invitere til møde mandag den 12. november under titlen ‘Kommunalt demokrati og styring’.

Selvom mødet især er henvendt til partiernes kandidater, så er alle der er interesseret i det kommunale demokrati velkommen til mødet

Professor i offentlig administration og demokrati ved Institut for Samfund og Globalisering på RUC, Eva Sørensen, holder oplæg på mødet. Hun har sammen med en anden professor på RUC udviklet ‘demoktrati-modellen for Holbæk Kommune’. Eva Sørensen har lavet en række studier af de forandringer der bl.a. er sket i kommunestyret og demokratiet i Holbæk i årene efter gennemførelsen af kommunalreformen i 2007. Og på baggrund af undersøgelsen konkluderede hun, at det kommunale demokrati er udfordret og det gælder ikke mindst politikernes position. Hun konkluderede også, at der er behov for at gentænke rollefordelingen og arbejdsdelingen mellem politikere, administratorer og borgere og så skal de politiske organiseringsformer i og omkring kommunalbestyrelserne udvikles, så der skabes bedre rammer for politikudvikling.

Arrangementet finder sted den 12. november kl. 19 i den gamle trykkerihal på Havnegade 3 i Holbæk. Arrangørerne bag er Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten