14. april 2024

Ministeriet har officielt optaget Ladegårdsparken på den såkaldte ghettoliste. Grafik: Rolf Larsen.

Ministeriet har officielt optaget Ladegårdsparken på den såkaldte ghettoliste. Grafik: Rolf Larsen.
Ministeriet har officielt optaget Ladegårdsparken på den såkaldte ghettoliste. Grafik: Rolf Larsen.
I juni i år blev boligområdet Ladegårdsparken i Holbæk optaget på den såkaldte ghetto-liste som ‘bobbler’ – altså et muligt ghettoområde.

I går kom så den endelige liste over udsatte boligområder fra Ministeriet for By, Land og Bolig og i den optræder Ladegårdsparken. Dermed er Ladegårdsparken nu helt officielt et af Danmarks 40 ghetto-områder.

For at et boligområde bliver klassificeret som ghetto er der ikke tale om et individuelt skøn af området, men om nogle statistiske tal. Således skal et boligområde opfylde to af følgende tre krav for at blive klassificeret som ghette:

– Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstige 50 pct.
– Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.
– Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270.

I Ladegårdsparkens tilfælde er der 41,6 procent uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, 29,2 % indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande og 294 dømte pr. 10.000 indbyggere.

Til sammenligning har Holbæks andet ghettoområde, nemlig Vangkvarteret 51,6 % uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, 57,2 % er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, og der er 323 dømte pr. 10.000 indbyggere.

Boligsocial helhedsplan – men alligevel ghetto
I Ladegårdsparken er man i fuld gang med en boligsocial helhedsplan, der udover en større renovering af samtlige lejligheder og selve boligområdet, også omfatter forskellige tiltag for at få folk i arbejde og uddannelse, sociale netværk m.m. Præcis den slags tiltag, som Ministeriet for By, land og bolig mener er vigtige at gennemføre i ghetto-områderne.

Tema: Ghetto Ladegårdsparken