19. april 2024

Der er problemer med en mobiltelefonmast i Holbæk by. Arkivfoto: Rolf Larsen.

I Odsherred Kommune giver man nu gratis plads til mobilmaster - måske Holbæk Kommune kunne bruge samme idé, til at få bedre dækning i kommunens yderområder. Foto: Rolf Larsen.
I Odsherred Kommune giver man nu gratis plads til mobilmaster – måske Holbæk Kommune kunne bruge samme idé, til at få bedre dækning i kommunens yderområder. Foto: Rolf Larsen.

Gratis plads til mobilmaster skal skaffe bedre dækning i Odsherred Kommune. Er det en idé, som Holbæk Kommune kunne tage op?

Odsherred Byråd vil fremme mobildækningen i de svagt dækkede områder, som der findes en del af i Odsherred Kommune i Nordvestsjælland og tilbyder derfor nu alle teleoperatører gratis leje af kommunale arealer ved opsætning af tele- og mobilmaster.

Aftalen er indgået mellem alle byrådets partier som en del af aftalen om budget 2014, men kommunen har allerede skrevet til de fire-fem største teleoperatører om tilbuddet og har også allerede fået et par henvendelser.

– Vi ved, at der er adskillige huller i mobildækningen rundt om i kommunen til gene for både fastboende, erhvervslivet og vor mange landliggere og turister. Vi har påpeget problemet adskillige gange over for de store teleoperatører og fået henholdende svar om, at udbygningen vil ske i takt med, at der er kundeunderlag. Vi ønsker som kommune at gå foran og har besluttet ikke at opkræve nogen leje ved opsætning af master de første 15 år og håber på den måde, at få sat skub i udviklingen og bredbåndsdækningen, siger borgmester Thomas Adelskov.

Odsherred Erhvervsråd har indsamlet oplysninger om den dårlige bredbånds- og mobildækning og fremlægger resultatet på en konference i Asnæs Forsamlingshus torsdag den 3. oktober 2013.

– En bedre dækning med bredbånd og mobiltelefoni har stor betydning for erhvervslivet, som risikerer at tabe ordrer og fraflytte området, hvis ikke der sker forbedringer, siger Thomas Adelskov.

Med den nationale it-strategi, der blandt andet indebærer, at alle foreninger og virksomheder fra 1. november 2013 har en digital postkasse, presser behovet for bedre mobiltelefoni og netdækning sig på også i tyndere befolkede egne af landet.

– Vi har et befolkningstal, som er tre-fire gange højere i sommerhalvåret, som udpræget turistområde og landets største sommerhuskommune, og blandt såvel turister som landliggere er efterspørgslen efter en god mobildækning og bredbåndsdækning stærkt stigende, tilføjer borgmesteren.

Dårlig dækning i Holbæk Kommune
Mange oplever at mobildækningen – ikke bare 3G men også den nye standard 4G – er langt fra optimal i store dele af Holbæk Kommune.

Holbaekonline.dks medarbejdere oplever selv dette til dagligt, når vi er rundt i kommunen og forsøger at sende artikler, fotos og videoer til redaktionen.

Men måske Holbæk Kommune kunne tage idéen op og tilbyde mobilselskaberne gratis plads til deres master – og gerne stille som krav, at masterne så udstyres med den seneste 4G LTE teknologi, så mobilbredbånd kom op i en brugbar hastighed – også i yderområderne af kommunen.

7 thoughts on “En idé til efterlevelse: Nabokommune vil tilbyde gratis plads til mobilmaster

 1. Det er da indlysende, at Holbæk kommune skal gøre det samme som Odsherred. Det er en billig måde at få udbredt mobiltelefoni og bredbånd på til gavn for bl.a. turisme og erhvervsliv. Det er på tide, at kommunen også viser vilje til at ville ofre lidt, for at alle borgere i kommunen kan få tålelige forhold mht. trådløs kommunikation. Det nytter ikke noget bare at henvise til folketingets planer. Vi skal have løsninger her og nu!

 2. Til alle Holbæk Byråds politikere !

  VIL I yderkanterne af kommunen ?? Så er der her en mulighed for at bevise det for os.

  Så meld venligst ud – så vi ved, hvem vi kan stemme på d. 19. november !!!!!!

 3. Så visionære er politikerne i Holbæk ikke, at de kunne finde på at gøre som i Odsherred. Det ville jo kræve en indsats.

 4. Giv dem nu en chance, Lars.

  Der MÅ da være én eller to, som kan se fordele ved at fastholde – og støtte – nuværende og potentielle nye borgere og virksomheder i kommunens regi.

  Det er der da, ikke sandt, kære nuværende eller potentielle nye politikere ?????

 5. Her er en modig politiker som godt tør stå frem.
  Selvfølgelig skal Holbæk kommune også være med til at støtte om omkring det gode tiltag som Odsherred har besluttet Det gælder om at få de områder i Holbæk kommune dækket med nutidens telefoni og bredbånd. Det vil jeg arbejde på i form af et dagsordenspunkt.
  Med venlig hilsen John Harpøth

 6. Tak, John. Så må vi jo se, hvad der sker. Det kunne jo også være, at en privat, for fællesskabets skyld, ville lægge lidt jord til.

Comments are closed.