21. april 2024

I denne uge er politiet på gaden for at kiggen nærmere på cyklister og knallertkøreres adfærd.

Politiet vil tjekke nogle af de ofte forekommende forseelse blandt cyklister, som f.eks. manglende lys i lygtetændingstiden, kørsel over for rødt, kørsel på fortov og lignende.

Knallertkørerne vil bl.a. få mål om deres knallert kører hurtigere end tilladt. Det vil ske ved hjælp af de såkaldte mobile rullefelter, som politiet har brugt siden efteråret 2008. Ved en tilsvarende kontrol i uge 19 i år, fandt politiet 185 knallerter landet over, som kunne køre hurtigere end tilladt.

Ifølge Politiet udgør knallertkørsel med hastigheder over det tilladte en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne, ligesom hastigheden er kan skabe utryghed for cyklister og gående og kørslen ofte er ledsaget af øgede støjgener for beboere i nabolaget.

Kontrollen er landsdækkende og varer til og med fredag.