30. maj 2024

Formand for ældrerådet Steen Kristian Eriksen. Foto: TV-Vestsjælland.
Formand for ældrerådet Steen Kristian Eriksen. Foto: TV-Vestsjælland.
Den 19. november er der valg til Regionsrådet og til det kommunale Byråd, men alle over 60 år får en ekstra stemmeseddel hvor de kan stemme på det kommunale ældreråd.

Folketinget vedtog i 1995, at der ved de kommunale valg fra 1997, også skal stemmes til et lokalt ældreråd i samtlige 98 kommuner.

Ældrerådet er bindeled og kontaktorgan mellem kommunabestyrelsen/byråd og de ældre medborgere. Rådet er et upolitisk råd, der skal sikre dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og kommunens politikere, altså en slags bindeled og kontaktorgan mellem byrådet og de ældre borgere i kommunen.

Ældrerådet giver kommunes beslutningstagere råd om alle ting der vedrører de ældre.

Søren Wolstrup fra TV Vestsjælland har haft en samtale med ældrerådets nuværende formand Steen-Kristian Eriksen om rådets arbejde, hvordan man bliver kandidat og hvilken indflydelse ældrerådet har på kommuneens ældrepolitik i bred forstand.

Udsendelsen sendes tirsdag den 24. sept. kl. 08,00 – kl. 16,30 og kl. 21.00 på YouSee, kanal 96 og på Boxer, kanal 41.

1 thought on “TV Vestsjælland om ældrerådsvalget

Comments are closed.