30. maj 2024

I denne weekend er der Havørred Open på Orø - hele kyststrækningen på Isefjorden kan dog bruges til at fange vinderfisken. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Dyreetisk Råd mener det bør overvejes at indføre lovpligtige kurser og prøver inden man får lov til at svinge fiskestangen, hvis ikke oplysning er nok. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.
Dyreetisk Råd mener det bør overvejes at indføre lovpligtige kurser og prøver inden man får lov til at svinge fiskestangen, hvis ikke oplysning er nok. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.
Det skal være slut med at far og søn snupper fiskestangen lørdag formiddag og nyder naturen og roen sammen – hvis ikke de har bestået en eksamen først. Det er ihvertfaldt en overvejelse som Dyreetisk Råd har gjort sig.

Dyreetisk Råd udsendte torsdag en udtalelse om lystfiskeri – altså fiskeri med stang. Heri anbefaler rådet forbud mod brug af levende fisk som agn, som rådet ikke mener er foreneligt med dyreværnslovens bestemmelse om at beskytte dyr bedst muligt mod smerte og lidelse. Rådet har også drøftet såkaldt bule- og stimefiskeri, hvor der fiskes med en høj tæthed af kroge i en stime af fisk, hvilket medfører stor risiko for at fiskene fejlkroges og beskadiges. Rådet finder at der sker for mange fejlkrogninger og det tal skal sættes betragteligt ned, hvis det skal være tilladt med bule- og stimefiskeri fremover.

Hos Dyreetisk Råd er man heller ikke begejstret for den form for fiskeri, der kaldes Catch & Release – altså hvor fisk fanges og derefter sættes ud igen. Rådet kalder den form for fiskeri for “uacceptabelt” og anbefaler at det forbydes.

– Der skal være en fornuftig grund til at fiske, forklarer formand for Dyreetisk Råd Bengt Holst og fortsætter:

– Rådet mener ikke, at det er en fornuftig grund at fange en fisk og dermed påføre den en ulempe, alene for fornøjelsens skyld, uden planer om at tage den med hjem for at spise, men blot sætte den ud igen.

Rådet anerkender, at man nok i et vist omfang må acceptere genudsætning af fisk som utilsigtet er blevet fanget som en uundgåelig sideeffekt af lystfiskeri. Men rådet mener altså, der bør være forbud mod at genudsætte en fisk, der kunne have været taget med hjem.

Vil forbyde Put & Take
Mange lystfiskere nyder at tage en tur til nærmeste Put & Take-sø for at prøve lykken der. Nogen bruger en time eller to efter arbejde, andre bruger hele dagen. Men det skal være slut, hvis det står til Dyreetisk Råd.

I Put & Take-søer udsættes der opdrættede fisk, med det ene formål, at de skal fanges. Rådet mener, at det er etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby.

Udsætningen indgår ikke som led i naturpleje, og fiskene skal gennemgå en ekstra belastning i forhold til almindeligt opdræt i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør. Rådet mener også, at udsætningen af fisk i en sø kan give anledning til velfærdsmæssige overvejelser.

Selv om Rådet også kan se positive aspekter ved Put & Take fiskeri, finder et flertal af Rådets medlemmer, at det etisk problematiske ved at opdrætte og udsætte fisk udelukkende til hobbyfangst er så tungtvejende, at de anbefaler, at Put & Take fiskeri ikke længere skal være tilladt.Rådet Rådets medlemmer dog enige om, at der bør fastsættes lovmæssige krav til Put & Take fiskeriet, eller der i det mindste sættes lovkrav til Put & Take-fiskeriet

Prøve og eksamen
Rådet mener, at der er behov for oplysning til lystfiskerne om den nyeste viden om især skånsomme fangstmetoder og aflivning af fisk. I første omgang skal de ske ad frivillighedens vej med tilbud om kurser og med øget information. Hvis det ikke er nok, så mener Dyreetisk Råd, at obligatoriske kursus og prøver afholdt i offentligt regi, bør overvejes. Altså, at man består en form for jagttegns-prøve, inden man må benytte sig af en fiskestang.

Et af rådets medlemmer mener, at der allerede med det samme burde kræves obligatorisk kursus med prøve.

Fødevareminister Karen Hækkerup, som lystfiskeri og dyrevælfærd hører under, skal nu læse rådets udtalelse om lystfiskeri. Hun har endnu ikke taget stilling til anbefalingerne, men mener det er vigtigt at huske hensynet til fiskene:

– Lystfiskeri er en hobby, som rigtig mange danskere hygger sig med i fritiden, men det er vigtigt, at vi også husker hensynet til fiskenes ve og vel. Nu glæder jeg mig til at læse udtalelsen og se nærmere på Rådets anbefalinger, og så tager vi den derfra, siger Karen Hækkerup.

4 thoughts on “Dyreetisk Råd anbefaler skærpede regler for lystfiskeri

 1. I Danmark er det tilladt at kneppe sin hund. Dyrene i landbruget lever under al kritik. og så foreslår tåberne i dyreetisk råd man skal bestå en prøve for at få lov til at fiske.

 2. Hvor har du ret Lars – især er forholdene i landbruget HELT uacceptable.
  Dét skulle man hellere se på – med stor alvor.
  Men der er i landbrugssammenhænge måske for stærke kræfter, som man i Dyreetisk Råd ikke evner (eller tør) at tage kampen op imod ??

  Så hellere kaste sig over lystfiskerne.

 3. Jeg syntes det er en fair pointe. fisk hvis du har gyldigt tegn eller hvis du er sammen med en der har (for nybegyndere f.eks.)… det er fint nok at man skal have en slags “eksamen” ligesom man skal ved jagt
  – og nej, ikke kun fordi man bærer våben, men fordi man også lærer om dyrene og hvordan man skal gøre og tage højde for før, under og efter et skud.

  Men når det er sagt… så er det nok den mindste ting at kaste sig over.

 4. Lige netop – den allermindste ting man kunne kaste sig over.
  Alle dyr skal behandles ordentligt, dét kan ikke understreges nok !!

  Men grisebasserne i landbruget pumpes f.eks. fulde af medikamenter, køres til slagtning i andre lande og andre uhyrligheder. Ikke at forglemme, at de bliver syge og derefter kan smitte mennesker – og dét gør man ikke noget ved.

  Se dét kalder jeg dyremishandling.

  For øvrigt er et gyldigt fisketegn jo bare at købe et stykke papir, hvorpå der står at man må fiske i et bestemt område.

Comments are closed.