29. maj 2024

Regeringen har et mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse – og det mål er de unge i Holbæk på vej til at nå.

Den seneste beregning fra Undervisningsministeriet af det forventede uddannelsesniveau for de elever, der afsluttede 9. klasse i 2011 viser, at 91,8 procent af årgangens unge har en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 2,2 procentpoint mod året før, hvor det var 89,6 procent af en årgang.

Den udvikling glæder formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Kenny Jensby (LA):

– Det er glædeligt, at den positive udvikling fortsætter. Vi har nu set andelen af unge med en ungdomsuddannelse er steget støt de seneste fire år, og målet er inden for rækkevidde, siger Kenny Jensby, men understreger samtidig, at selv om det går i den rigtige retning, så er arbejdet ikke gjort færdigt. Der skal til stadighed følges op på indsatserne, hvilket formanden for Udvalget for Børn Agnete Dreier er enig i.

– Vi kan ikke tillade os at læne os tilbage, der skal stadig arbejdes i folkeskolerne med at klæde de unge på til en uddannelse, men vi er godt på vej og kan begynde at se resultaterne af implementeringen af strategien Fremtidens Folkeskole, siger Agnete Dreier.

Deler man de lokale unge op på køn, er prognosen bedre for kvinder end for mænd. Således er procenten af unge med en ungdomsuddannelse 94,5 procent for kvinder og 89 procent for mænd.

Det er en tendens på landsplan. Dog ligger kvinderne i Holbæk Kommune over gennemsnittet på landsplan, mens mændene ligger lidt under.

– Vi ligger os pænt op ad tallene på landsplan, men når man kan gå ind og se prognoserne for både køn og etnicitet, kan man sætte ekstra ind over for de grupper, der ligger længst fra målet, siger Kenny Jensby.

Men det går allerede den rigtige vej. Tallene viser, at ud over at der er en generel stigning i antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse, så er det de grupper, der hidtil har uddannet sig mindst, der har den største fremgang i procent år for år.