14. april 2024

Hjælpemiddelafdelingen fra Borgerservice på Jernbanevej og Socialcenterets hjælpemidler i Kanalstræde bliver fra på mandag én afdeling.

Ved flytningen samles kropsbårne hjælpemidler, det vil f.eks. sige ortopædiske hjælpemidler, parykker og hjælpemidler ved stomi, inkontinens, diabetes med tekniske hjælpemidler til voksne, som eksempel rollatorer, kørestole, arbejdsredskaber til hjemmeplejen. Fremover vil behandlingen af ansøgning om handicapbiler også ligge denne ny samlede afdeling

Sammenlægningen betyder, at borgere med behov for hjælpemidler kun skal henvende sig et sted.

Det forventes også, at sammenlægningen vil styrke sagsbehandlingen af den enkelte borgers behov, ligesom medarbejderne også får bedre mulighed for at dele deres viden og drøfte ting fagligt.