21. april 2024

Onsdag den 4 september refererer Nordvestnyt fra dialogmøde i Knapstrup. Desværre var der kun få fremmødte borgere fra Knapstrup til mødet. Alligevel var der et ønske fra borgerne, om at fastholde dialogmøderne ”smid ikke det væk, der dur. Lokalrådet er skellet til nærdemokrati”.

Selv var jeg onsdag til dialogmøde i Hagested, her var der fuldt hus, ja som sædvanligt. Byrådets ønske om en ny form for møder blev fremlagt, men jeg fornemmede dog en skuffelse, over at der næste år ikke vil være dialogmøder, samt lidt frustration over hvordan fremtidens mødeform bliver.

Jeg syntes, at Byrådets beslutning om at evaluere mødeformen er fin nok. Mødeformen har holdt siden kommunesammenlægningen, så på baggrund af erfaringerne, er det godt at se på om mødeformen kan blive bedre, få kontakt til flere borgere, virksomheder, osv.

Men når det er sagt, syntes jeg, hvilket jeg også har givet udtryk for i Byrådet, at mødeformen sagtens kan fortsætte indtil Byrådet finder en anden mødeform, altså kunne dialogmøderne fortsætte også i 2014.

Sidst på måneden skal der jo være et møde med repræsentanter fra lokalfora, hvor emnet er demokratieksperimentariet.

Her kunne et forslag jo være, at Byrådet valgte dialogudvalgene også næste år, og fastsatte mødemånederne, så kunne de forskellige lokalfora vælge, om de ønsker møde med Byrådets dialogudvalg, eller ej.

Med venlig hilsen

Søren Christensen
Byrådsmedlem (V)