14. april 2024

De seks partiledere i Region Sjællands Regionsråd er blevet enige om næste års budget.

Region Sjællands bruger hvert år cirka 17 milliarder kroner på at drive sundhedsvæsen, sygehuse, sociale institutioner og den regionale udvikling indenfor uddannelse, infrastruktur, vækst og visse dele af jordforureningsområdet.

I budgetaftalen for 2014 er der givet mulighed for, at tilbyde endnu flere af regionens borgere behandling på regionens sygehuse. Samtidig afsættes der ressourcer til en række konkrete tiltag.

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen siger efter aftalen:

– Jeg er glad for, at alle partier i Regionsrådet har udvist sammenhold og har valgt at stå sammen om at finde løsninger på de udfordringer, Region Sjælland står overfor.

– Vi har fundet midler til at fortsætte arbejdet med at udvikle kvaliteten i behandlingen og sikre de helt nødvendige sygehusbyggerier. Samtidig er det lykkes os at finde ressourcer til en række konkrete tiltag inden for en meget stram økonomisk ramme fra regeringen side lyder det fra Steen Bach Nielsen, der samtidig understreger, at Regionsrådet de seneste år har arbejdet målrettet på at få en sund økonomi i balance, siger Steen Bach Nielsen.
Bred enighed

Med budgetaftalen for 2014 er det fjerde år i træk, at alle Regionsrådets partier står bag budgetaftalen.

– Når vi er enige om, hvor vi skal hen, er der skabt det bedste grundlag for at sikre udvikling til gavn for både borgerne i regionen og medarbejderne i vores store virksomhed, siger Steen Bach Nielsen.

Budgettet for 2014 skal godkendes af Regionsrådet på næste regionsrådsmøde, som afholdes den 26. september.