19. april 2024

Der skal opføres 25 vindmæller i den nye "grøn zone" ved Snævre Vest. Arkivfoto: Staunited.

Udpegningen af vindmølleområder er nu taget ud af kommuneplanen Arkivfoto: Staunited.
Når byrådet senere på efteråret skal tage stilling til de mange høringssvar i forbindelse med kommuneplanen, vil man ikke arbejde videre med den strategiske udpegning af vindmølleområder.

Forslaget til den kommende kommuneplan har nu været i 10 ugers høring og fristen for at indgive høringssvar udløb i går, den 2. september.

– Vi kan konstatere, at der er indkommet en lang række kvalificerede indsigelser og bemærkninger i høringsperioden, både officielle og ved direkte henvendelse til byrådets medlemmer. Relevante spørgsmål fra naboer og borgere i og omkring de områder, der er udpeget til opstilling af nye vindmølle. Mange af spørgsmålene har vi ikke svarene på. De skal besvares af ministerierne, som står bag lovgivningen på området. Men herfra kan vi få en tilfredsstillende besvarelse, siger formand for Økonomiudvalget, som kommuneplanen hører under, borgmester Søren Kjærsgaard og fortsætter:

– Vi kan ikke gå videre med planlægningen af flere vindmøller før vi kan svare ordentlig på de spørgsmål, vores borgere stiller. Med de erfaringer vi har for møllerne på Lammefjorden, kan vi ikke planlægge for flere møller. Lovgivningen bør i langt højere grad tage hensyn til de mennesker, der skal bor i nærhed til møllerne. Og de sundhedsmæssige konsekvenser som naboerne beskriver, bør behandles seriøst, så kommunen ved, hvilke konsekvenser opsætningen af møller har for vores borgere. Vi skal kende konsekvensen af vores beslutninger.

– Vi har tidligere bedt om at få foretræde for Folketingets Miljøudvalg sammen med repræsentanter fra Lammefjorden. Der er endnu ikke kommet svar på vores henvendelse, men vi håber at komme på besøg og derigennem at kunne videregive mange af de ubesvarede spørgsmål til Folketingets videre behandling.

– Sundhedsministeren har sat gang i en undersøgelse af de sundheds- og helbredsmæssige konsekvenser af vindmøllestøj m.m. , der er berammet til at være færdig i slutningen af 2015. Derfor vil vi trække de nuværende vindmølleplaner ud af vores kommende kommuneplan og overlade det til det kommende byråd at vurdere, om de svar, som måtte komme med udgangen af 2015 giver anledning til en fornyet overvejelse om opsætning møller i kommunen. På nuværende tidspunkt er grundlaget ikke til stede, slutter borgmesteren.