29. maj 2024

Der skal opføres 25 vindmæller i den nye "grøn zone" ved Snævre Vest. Arkivfoto: Staunited.

John Harpøth (O) mener, at usikkerheden om sunhedspåvirkningerne ved vindmøller skal komme naboerne til gode. Arkivfoto: Staunited.
Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev fra Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune, John Harpøth:

Vindmøller skulle være så godt, men efterhånden er de blevet så store, og fornemmelsen er den, at de heller ikke er spor bæredygtige.

Erfaringer fra Lammefjorden gør vel også, at man bør stoppe op og tage en rigtig dyb indånding, her lever beboerne med gener hver eneste dag, og det kan ikke være rigtigt, hvis vi skal satse på bæredygtig energi i vores kommune. Derfor vil DF i Holbæk Kommune også opfordre resten af Byrådet til at tage de strategiske vindmølleområder ud af kommuneplanen. Begrundelsen er den, at det nu for alvor også er gået op for Sundhedsministeren, at man ikke er i besiddelse af viden om de sundheds/helbredsmæssige konsekvenser af vindmøllestøj m.m. og netop derfor vil iværksætte en undersøgelse, der er berammet til at være færdig i slutningen af 2015. Derfor vil den ansvarlige løsning være at udskyde en eventuel planlægning og opstilling af vindmøller, indtil vi kender resultatet af undersøgelsen. Udtalelser fra fungerende Miljøminister lyder da også på, at Byrådet er i sin fulde ret til at gøre dette:

Nej, der eksisterer ikke en retslig forpligtelse for de enkelte kommuner til at etablere et bestemt antal vindmøller, men til gengæld er der vedtaget et politisk forlig og indgået en politisk aftale med KL – men den aftale kan ikke forpligte de enkelte kommuner. Der er nogle Byråd, der allerede har afvist at vedtage lokalplaner for vindmøller, uanset at vindmøllepark var udlagt i kommuneplanen – og selv om klimaministeriet ikke kan lide det, mener DF, at de enkelte Byråd er i deres gode ret til at sige fra.

Vindmøllebekendgørelsen bør ligeledes evalueres og derefter ændres, det kunne man gøre samtidig med den undersøgelse som igangsættes.
Lad usikkerhederne komme borgerne til gode

Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune
John Harpøth

1 thought on “Læserbrev: Vindmøller er et fy ord

  1. apropos vindmøller. I dag onsdag er der møde i Hagested forsamlingshus kl.17. Et af emnerne er vindmøller ved Hagested

Comments are closed.