20. april 2024

Mænd forbydes adgang til svømmehallen - og det er helt lovligt. Foto: Rolf Larsen.

Mænd forbydes adgang til svømmehallen – og det er helt lovligt. Foto: Rolf Larsen.
Mænd har ingen adgang i Holbæk Svømmehal når der er svømning for kvinder.

Et projekt, der især skal få indvandrerkvinder til at benytte svømmehallen, har fået indført, at svømmehallen lukkes for mænd og vinduerne i svømmehallen bliver dækket til to timer hver søndag, mens kvinderne svømmer.

Helt lovligt at forskelsbehandle
Nogen kunne måske få den tanke, at det her i landet ikke er lovligt at forskelsbehandle på baggrund af køn. Men det er faktisk helt lovligt, at diskriminere mod mændene i denne situation.

For selvom det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn og at forbuddet mod forskelsbehandling gælder både offentlige og private virksomheder og organisationer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden, så mener nævnet alligevel at diskriminationen er i orden.

I en afgørelse som Ligestillingsnævnet har truffet i en lignende sag sidste sommer, hvor en far og hans søn, sammen med en kusine ikke måtte komme i en svømmehal fordi der kun var adgang for kvinder, kommer nævnet frem til den konklusion, at man godt må etablere svømning kun for kvinder og dermed forbyde mænd adgang.

Ligebandlingsnævnet skriver i sin afgørelse:

“Det følger af § 6 i bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, der er udstedt i medfør af ligestillingsloven og ligebehandlingsloven, at det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det ene køn inden for idræt, herunder svømning mv.”

Og på den baggrund konkludere Ligebehandlingsnævnet:

“Det er ikke i strid med ligestillingsloven, at en svømmehal i et begrænset tidsrum to gange om måneden kun har adgang kun for kvinder”.

Udenfor åbningstiden
Den svømmetid, hvor mænd er forment adgang, sker udenfor svømmehallens almindelige åbningstid.

Dokumentation: Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse her