20. april 2024

Socialdemokraterne er langt fra tilfredse med det budgetforslag, som efter alt at dømme vil blive sendt i høring efter byrådets budgetseminar i sidste uge.

– Siden 2010 har vi hørt de borgerlige partier og SF rose sig selv og hinanden for deres såkaldte økonomiske ansvarlighed. Og nu bliver vi altså nødt til at spørge: Hvad blev der af den? Det er efter vores opfattelse dybt uansvarligt, hvis flertallet – som der er lagt op til – ender med at vedtage et budget, der samlet over de kommende fire år udviser et underskud på et trecifret millionbeløb, siger Socialdemokraternes gruppeformand og borgmesterkandidat, Sine Agerholm.

– På den måde skubber de jo problemet fra sig og over til det kommende nye byråd, der vælges til november. Desuden er realiteterne sådan, at problemet og konsekvenserne kun bliver værre af at trække tiden ud, hvis nedskæringer er uundgåelige. Man kan faktisk bringe sig i den situation, at der skal spares flere stillinger væk, end det er nødvendigt, hvis man kommer for sent i gang. Det ligner en undvigemanøvre af værste skuffe fra partier, der ikke tør udvise ansvarlighed i et valgår.

Men ubalancen er ikke det eneste problem for Socialdemokraterne. De rejser også kritik af borgmesterens forsøg på at skabe et billede af, at de økonomiske trængsler er meget større, end realiteterne viser.

– Vi har set både en pressemeddelelse og et internt brev til alle kommunens medarbejdere, hvor borgmesteren fortæller, at der samlet set mangler 516 mio. kr. på bundlinjen i budgetperioden – altså i årene 2014-17. Men sandheden er, at ubalancen – som det ser ud nu – udgør 301 mio. kr., siger Sine Agerholm.

– Det er en gåde for mig, om borgmesteren melder ud med fuldt overlæg, eller om han simpelthen ikke ved bedre – men jeg kan i hvert fald konstatere, at han maler skræmmebilleder, der ikke har hold i realiteterne.