25. juli 2024

90% af aktionærerne i Faaborg Sparekasse har sagt ja til Sparekassens Sjællands købs tilbud. PR Foto.

Finanstilsynet har givet grønt lys for Sparekassens Sjællands køb af Sparekassen Faaborg. PR Foto.
Finanstilsynet har i dag godkendt Sparekassen Sjællands køb af Sparekassen Faaborg.

– Jeg opfatter Finanstilsynets godkendelse som en blåstempling af Sparekassen Sjælland. Vi er glade for, at alle godkendelserne nu er på plads. Fremtiden for et stærkt fynsk pengeinstitut ligger nu alene i hænderne på de fynske aktionærer. Siden vi fremsatte vort købstilbud, har vi fornemmet en massiv opbakning til ideen. Det vil jeg gerne – med tak – kvittere for, siger ordførende direktør Lars Petersson, Sparekassen Sjælland, der har sit hovedsæde på havnen i Holbæk.

Lars Petersson understreger, at handlen er betinget af, at 90 % aktionærerne siger ja til købstilbuddet. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at denne betingelse er tæt på at blive realiseret, uden målet endnu er nået.

– – Jeg opfatter Finanstilsynets godkendelse som en blåstempling af Sparekassen Sjælland., siger ordførende direktør Lars Petersson. Foto: Sparekassen Sjælland.

– Jeg appellerer til, at aktionærerne på Fyn tager endelig stilling til købstilbuddet inden fristen udløber om ni dage, mandag den 12. august 2013. Jeg anerkender gerne, at der er følelser involveret, og jeg understreger endnu en gang, at Sparekassen Faaborg fortsat skal drives af og for fynboer, tilføjer Lars Petersson.

Stærke lokale pengeinstitutter
Sparekassen Sjælland har en vision om, at Sparekassen Faaborg skal være et stærkt lokalt pengeinstitut på Fyn og Finanstilsynets godkendelse giver netop adgang til at realisere den vision.

– Jeg har gentagne gange spurgt mig selv, om det er rimeligt og rigtigt, at den finansielle sektor skal domineres fra København, Stockholm og de tre jyske bankhovedstæder. Og mit svar er fortsat nej. Med den nye model for tæt samarbejdende lokale pengeinstitutter kan vi sikre, at landets to største øer Sjælland og Fyn har deres egne stærke lokale finansielle kraftcentre. Det vil være en stor styrke for både Fyn og Sjælland, understreger Lars Petersson.

Til glæde og gavn for de to øer
Med købet af Sparekassen Faaborg ønsker Sparekassen Sjælland også at signalere at den ødelæggende krise i den finansielle sektor forhåbentlig så småt er ved ebbe ud.

– Den nye bankkoncern, der rummer to store økonomisk robuste lokale pengeinstitutter, betyder, at en helt ny og meget stærk model for lokal bankdrift er født. Det er samtidigt et krystalklart signal om, at vi ønsker at lægge finanskrisen bag os og i stedet for arbejde fremadrettet til gavn og glæde for husholdningerne og de mindre og halvstore virksomheder på de to øer. Den fynske og den sjællandske sparekasse vil være baseret på et meget stærkt kapitalgrundlag, der altid har været kendetegnet for driften af Sparekassen Sjælland, siger Lars Petersson.