Læserbrev: Pengene fosser ud af landet

Holbaekonline.dk har modtaget nedestående læserbrev fra byrådsmedlem Bjarne Kongsted (V).

Den seneste tids debat om stigningen af øst arbejdere, der ved ophold i Danmark får ret til børnechecken må have rystet mange.

Mere end hver femte statsborger fra de nye østeuropæiske EU-lande, der modtager børnecheck, har ikke børn der bor her i landet. Det er rystende, hvordan EU også på dette områder skal bestemme over dansk lovgivning.

EU-kommissionen har nu igen lagt pres på den danske regering for at annullere optjeningskravet. Den tidligere borgerlige regering indførte et krav om, at man som EU-borgere skulle have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst to år – inden for de seneste ti år – for at få fuld ret til danske børnepenge.

Dette krav forlanger EU nu slettet!

Kan det være rigtigt at folketinget skal vride og vende sig for at komme uden om dette EU krav. Den danske suverænitet har igen lidt et knæk, hvis folketinget ikke lovgiver ud fra hvad der tjener danskerne bedst, men hvordan vi sniger os ud af EU`s omklamrende økonomiske spændetrøje.

De mange penge, der på denne måde fosser ud af landet, kan være en bombe under den danske velfærdsmodel. Når vi samtidigt ved, at over de næste tyve år vil antallet af ældre over 75 år, blive fordoblet fra 400.000 til 800.000.

Hvis det danske samfund skal tilbyde ordentlige forhold til vores ældre medborgere er løsningen ikke at sende børnepenge ud af landet, men derimod skabe en økonomi som gør at vi i kommunerne får mulighed for at sikre en god og tryg alderdom til dem der skabte vort velfærdsamfund.

Kan vi være andet bekendt!

Bjarne Kongsted

Holbæk Byråd (V)

Denne artikel er publiceret den 11. juli 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply