Færre åbningsdage på politistationen i Holbæk

Fremover er der kun åbent tre dage om ugen hos politiet i Holbæk. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Fremover holder politiet lukket fire af ugens syv dage. Det er resultatet af et forsøg med at begrænse åbningstiden på lokalpolitistationerne. Forsøget løb i 2012 og Midt- og Vestsjællands Politi har nu evalueret forsøget og konklusionen er, at ordningen har betydet, at der kunne frigøres ressourcer til at styrke blandt andet sagsbehandlingen, uden at der gået afgørende ud over servicen over for borgerne i politiekspeditionerne.

– Vi har konstateret, at begrænsningerne i åbningstiderne ikke betyder, at vi yder en ringere service i vores ekspeditioner i dag, end vi gjorde tidligere. Borgerne benytter sig i højere grad af selvbetjeningsmulighederne via politiets hjemmeside www.politi.dk, og da en del af politiekspeditionernes opgaver er blevet centraliseret, eller er overgået til andre myndigheder, er behovet for at møde personligt op hos politiet ikke længere så stort. Hertil kommer, at en del af de ekspeditioner, som politiekspeditionerne udfører, er ansøgninger og attestationer mv., som med blot et minimum af planlægning, ikke vil være af hastende karakter. Når ordningen med digitale straffeattester indføres, hvilket forventes at ske snart, vil dette yderligere mindske behovet for at møde personligt op hos politiet, siger politiinspektør Ole Kristensen, der er leder af lokalpolitiet.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har erfaringerne fra prøveperioden vist, at den tid, som medarbejdere i ekspeditionspersonalet har vundet ved lukkedagene, har betydet mulighed for et styrket fokus på andre borgernære opgaver, som f.eks. behandling af borgernes anmeldelser, ligesom planlægning og udførelse af andre politiopgaver lettes. Det er derfor politikredsens opfattelse, at ordningen med lukkedage ud fra en samlet vurdering af politiets ressourcer er fornuftig, selvom det selvfølgelig betyder, at tilgængeligheden i forhold til personlige henvendelser reduceres en smule.

Midt- og Vestsjællands Politi går opmærksom på, at selvom alle de andre politistationer er lukkede, så kan man stadig henvende sig på hovedpolitistationen i Roskilde.

Ens åbningstider
Under forsøget holdt de forskellige politistationer åbent med forskudte åbningstider, således at nogle lokalpolitistationer holder åbent, når andre holder lukket. Men evalueringen viste, at det har været vanskelig for borgere og andre at holde styr på, hvilket ifølge politiet nok hænger sammen med, at den enkelte borger typisk kun med relativt lange mellemrum har behov for at komme i kontakt med politiet.

– Det er ikke vores generelle indtryk, at borgerne i nogen videre udstrækning har benyttet sig af muligheden for at tage til nabopolitistationen, hvis deres egen ikke var åben, men i stedet har foretrukket at møde op på deres lokale station, når denne er åben. Derfor ændrer vi på åbningstiderne, så alle lokalpolitistationerne nu holder åbent de samme dage. Det skulle gerne gøre det lettere for borgerne at huske, hvornår der er åbent på politistationen, så de ikke går forgæves, siger politiinspektør, Ole Kristensen.

Fra 2. september i år vil politistationen i Holbæk holde åbent mandag og onsdag kl. 10.00 – 15.00 og torsag kl. 10.00 – 17.00.

Denne artikel er publiceret den 7. juli 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply