26. februar 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev fra byrådsmedlem Carsten Fink (S):

I kunne fastholde nogle SF-vælgere

Formanden for SF i Holbæk, Svend Aage Larsen forsøger i et indlæg at retfærdiggøre den borgerlige politik, som partiet har ført i hele denne valgperiode i Holbæk byråd.

Svend Aage hævder, at SF stod frit ved valget af borgmester i 2009, hvis vælgerne ikke havde givet byrådet S/SF-flertal. Det er jo ikke rigtigt. Aftalen var ganske klar. De to partier skulle sammen på valgnatten forsøge at danne flertal for en S-borgmester. Men SF deltog ikke i dette forsøg. Man smuttede i stedet ind i varmen hos de borgerlige for at indgå en aftale – der måske endda var aftalt på forhånd.

SF-formanden mener, at partiet har haft indflydelse på den borgerlige politik og har undgået, at der blev gennemført perspektivløse nedskæringer ved at fordele smerten tyndt ud over hele kommunens virkeområde. Har Svend Aage helt glemt, at SF blandt andet lagde stemmer til en barsk nedskæring på hele 125 mio. kr., der for ca. halvdelens vedkommende gik ud over kommunens allersvageste borgere? En forringelse der stadig virker i den daglige drift.

Efter at SF’s gruppeformand, viceborgmester og udvalgsformand Louise de Richelieu har besluttet at forlade kommunalpolitik, kunne SF benytte denne lejlighed til eftertanke og til at vurdere på hvilken måde den fremtidige SF-politik i Holbæk byråd skal udformes, så tidligere SF-vælgere inden valget igen vil kunne genkende deres parti.

I stedet for at benytte denne lejlighed til nytænkning, bruger Svend Aage Larsen mange kræfter på at forklare og retfærdiggøre, at SF har gjort det eneste rigtige i samarbejde med de borgerlige om borgerlig politik. Det kan være SF’s eget valg. Men det må så undre en del, at SF-formanden samtidig frem mod valget til november appellerer til både Socialdemokraterne og Enhedslisten om valgforbund og samarbejde.

Jeg tror, at mange rigtig gerne så et sådant samarbejde. Men det kræver altså, at SF skifter den blå (eller violette) kappe ud med en rød. Det vil glæde Socialdemokraterne og det vil sikkert kunne fastholde nogle SF-vælgere ved valget til november.

Carsten Fink

S-medlem af Holbæk byråd