Formand om ghetto-stempel: Det tager jeg helt roligt

Ladegårdsparken har nu fået prædikatet ‘ghetto’, men det tager afdelingsformanden Uffe Frejdal Nielsen helt roligt. Grafik: Rolf Larsen.

Afdelingsformanden i Ladegårdsparken tager ghetto-stemplet roligt og mener, at politikerne på Christiansborg lever fjernt fra den virkelige verden.

I går kom det frem, at Ladegårdsparken i Holbæk er kommet på listen over socialt udsatte boligområder – eller ghettoer. Holbaekonline.dk har spurgt formand for Ladegårdsparken, Uffe Frejdal Nielsen om hvad han hans mening til, at han nu bor i en ghetto.

Hvad siger du til stemplet ‘ghetto?’

– Det tager jeg helt roligt. Ghetto kan deffineres på flere måder. Ghetto er en samling mennesker, der bor i et samlet område, der har samme status. Så parcelhusområderne er også ghettoer, bare en anden slags.

Tror du beboerne i Ladegårdsparken selv mener de bor i en ghetto?

– Nej det tror jeg ikke. Der er så mange netværk på kryds og tværs i området. Der er rigtig mange beboere, der er glade for at bo i Ladegårdsparken.

Hvordan ser du på, at man på trods af alle de tiltag man er igang med i Ladegårdsparken – af den slags som ministeren selv foreslår skal sættes igang i ghettoerne, alligevel sætter Ladegårdsparken på den nye ghetto-liste?

– Den ændring de nu laver på Christianborg omkring de almene boliger og den klasseficering der laves, beviser kun at politikerne lever deres eget liv, fjernt fra borgerne og det virkelige liv.

Forventer du, at der nu tilfalder økonomiske midler til Ladegårdsparken?

– Det er da helt klart at folketinget må bevillige midler til igangsætning af uddannelser og jobskabende foranstaltninger, så dem der er arbejdsløse får et meningsfyldt arbejde og der skabes muligheder for at uddannelse eller efteruddannelse. Det skal være noget ekstraordinært og der skal ikke bare henvises f.eks. til SU.

Ghettoer forbindes i pressen med skyderier, hærværk, overfald og narko-/hashsalg. Frygter du nu, at Ladegårdsparken vil få et ry i offentligheden, som området ikke fortjener?

– Ladegårdsparken har allerede et ry i offentligheden, som er meget usandfærdig og intet har med virkeligheden at gøre. Det er som regel mennesker der aldrig har besøgt Ladegårdsparken og intet ved om området.

Uffe Frejdal Nielsen mener, at det er de skiftende regeringer selv, som har gjort det meget vanskeligere for beboerne i de udsatte boligområder:

– Indførelse af starthjælp og fjernelse af kontanthjælp fra nogle og ændret dagpengeperiode trækker i den negative retning og gør det vanskeligt for beboerne, siger formanden for Ladegårdsparken, der dog ikke er i tivl:

– Ladegårdsparken er et godt og attraktivt sted at bo.

Leave a Reply