Ministerium: Ladegårdsparken er en ghetto

Ladegårdsparken er nu en ghetto – ihvertfald ifølge regeringen, Liberal Alliance og De Konservative. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Ladegårdsparken i Holbæk er nu officielt en ghetto – ihvertfald ifølge By-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S).

Ladegårdsparken er en af 34 nye boligområder på ministieriets ghetto-liste. Der er godt nok tale om en test-liste, som er lavet efter nogle nye kriterier, som regeringen, Liberal Alliance og De Konservative er blevet enige om.

For at blive stemplet som ghetto er der fem kritierier, som skal være opfyldt, bl.a. at over halvdelen af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrer og over 40 procent ikke er i arbejde eller i uddannelse.

Kæmpe boligsocial helhedsplan igang
Allerede længe inden regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti besluttede at lave en ny ghetto-liste med Ladegårdsparken på, er arbejdet med en stor boligsocial helhedsplan gået igang i området.

Således bliver blokkene og lejlighederne renoveret, nogle af de små lejligheder slås sammen til større lejligheder og der opføres et nyt stort aktivitetshus til beboerne.

Desuden har man lavet indsatser indenfor beskæftigelse og uddannelse, bl.a. ved at ansætte en job- og beskæftigelseskonsulent, der er oprettet pigeklub og startet et projekt med bydelsmødre og meget andet. Desuden har området flere velfungerende klubber og grupper, som f.eks. latterklubben hvor mange mødes hver dag og drikker kaffe og sludrer, caféen, hvor der er fællesspisning, tøjbixen og møbelbixen og børn og forældre-gruppe, motionsklub, billardklub og ungdomsklubben Raketten. Alle projekter og tiltag som blev sat i søen, før området fik stemplet ‘ghetto’.

Og det er netop den slags initiativer, som politikerne ønsker at der skal gennemføres i ghetto-områderne.

– Hvis vi for alvor skal gøre noget ved de udsatte boligområder, skal vi have folk ud af den passive forsørgelse. Med denne aftale kommer der fokus på den fremskudte beskæftigelsesindsats og med den også på pligten til at stå til rådighed for det arbejde, man kan få. Flere i arbejde og færre på forsørgelse er den hurtigste vej til at løfte et boligområde, siger boligordfører for Liberal Alliance Ole Birk Olesen.

Vil slå ned på bøller – dem er der bare ikke rigtig nogen af
De konservatives boligordfører vil især slå ned på bøllerne:

– Vi skal sætte hårdt og hurtigt ind over for bøllerne. Derfor er jeg glad for, at vi med den her aftale sender et klart signal om, at forældrene har et ansvar for, at deres børn opfører sig ordentligt. Jeg er også rigtig glad for, at vi har fundet penge til flyttehjælp for problemfamilier – også i områder, der ikke er på listen, siger boligordfører Benedikte Kiær.

Men i Ladegårdsparken er der egentlig ikke så mange bøller. Det er ikke her at banderne kæmper om territorier og skyder mod sagesløse, det er heller ikke her der bliver sat ild til biler og containere i tide og utide eller begået hærværk i stor stil, som man jo ellers hører om fra andre af landets ghettoer.

Da Agervang for nogle år siden kom på ghetto-listen fik området 9 millioner kroner til kriminalitetsforebygende projekter. Om Ladegårdsparken også vil få en stor pose penge efter at være udråbt som ghetto, vides ikke.

Agervang optræder fortsat på listen over ghettoer i Danmark.

Det vil først senere blive endeligt afgjort, om Ladegårdsparken skal forblive på listen.

Men hvad siger du? – er Ladegårdsparken en ghetto? Skriv din mening i kommentarfeltet under artiklen.

De fem kriterier for at et område er en ghetto:

De 5 kriterier
Der er aftalt en model for udvælgelse af særligt udsatte almene boligområder, hvor områder med mere end 1.000 beboere, der opfylder 3 ud af 5 kriterier kommer på listen.
De 5 kriterier er:
• Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år)
• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
• Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
• Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe
• Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter

2 kommentarer

Leave a Reply