26. februar 2024

Opbygningen er i fuld gang: Socialtilsyn Øst har fået godkendt sit anlægsbudget.

Holbæk Kommune skal fremover stå for det nye Socialtilsyn Øst, som netop har fået godkendt sit anlægsbudget.

Holbæk Kommune får en vigtig rolle i kvalitetsforbedringen af tilsyn på det sociale område. Det skal fra 1. januar sikre, at de allermest udsatte borgere får de rigtige tilbud. Desuden skal samtlige sociale tilbud leve op til en række nye, skrappe krav.

Kommunerne i Region Sjælland har udvalgt Holbæk til at stå for det nye Socialtilsyn Øst med hovedkontor i Holbæk og en filial i Nykøbing Falster. Arbejdet med etableringen af det nye socialtilsyn er nu nået så langt, at kommunen har fået godkendt sit anlægsbudget.

Indflytningen er startet
De første tilsynsmedarbejdere er allerede flyttet ind i en bygning på den gamle kaserne på Anders Larsensvej. Bygningen trænger til en gennemgribende istandsættelse, som, ifølge kommunen, vil koste i alt 11,6 mio. kr.

Udgifter til møbler, it-udstyr og -systemer, kantineforhold og hjemmearbejdspladser mv. løber op i rundt regnet 4,8 mio. kr. Holbæk Byråd har derfor nu bevilget 19 mio. kr. til etableringsarbejdet. Filialen i Nykøbing Falster ventes at blive indrettet i lejede lokaler.

Holbæk Kommune skal hverken tjene eller miste penge på at stå i spidsen for den store nye tilsynsopgave i Region Sjælland. Det samme gælder de fire andre regionale tilsyn.

Kvalitet i omsorgen
De fremtidige tilsynsmedarbejdere skal have en stærk faglig indsigt i bl.a. økonomi, jura, pædagogik og social faglighed.

– Vi er allerede i fuld gang med at opbygge den kommende tilsynsenhed. Både Holbæk og de øvrige kommuner i Region Sjælland har mange dygtige medarbejdere, som vil kunne indgå i de nye tilsyn, siger Kenn Thomsen.

– Den første store opgave bliver, at samtlige sociale tilbud skal godkendes på ny. Derefter forventes det, at der for hvert eneste tilbud vil blive gennemført årlige tilsyn. Et tilsyn kan være både anmeldt og uanmeldt.

Kenn Thomsen tilføjer, at Socialtilsyn Øst har gennemført flere fællesmøder for de kommende medarbejdere: – Efter sommerferien fortsætter vi med en række informationsmøder for alle involverede opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og andre sociale tilbud.