2. marts 2024

Sine Agerholm er afventende på, om SF nu vil føre en anden politik. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Sine Agerholm revsede den socialdemokratisk ledede regering i sin 1. maj tale. Foto: Jesper von Staffeldt.

Holbaekonline.dk bringer her den socialdemokratiske gruppeformands Sine Agerholms 1. maj tale.

Kære venner

Jeg vil starte min 1. maj tale i år med et digt af den afdøde tyske teolog Martin Niemöller, som sad i koncentrationslejr fra 1938 til befrielsen i ’45

”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere”.

Mange af jer kender sikkert digtet. Det siger noget om det, jeg vil tale om i dag nemlig behovet for at vi tager hånd om hinanden og står sammen – eller rettere sagt, hvor galt det går, når fællesskabet og sammenholdet svigter – når værdipolitik afløses af ren økonomisk tænkning.

Uden sammenligning i øvrigt kan vi jo selv skifte kommunisterne, fagforeningsmændene, socialisterne og jøderne i digtet ud med de fremmede, de knockoutede lærere, dem der falder ud af dagpengesystemet, de nedslidte og kontanthjælpsmodtagerne.

Og vi kan med frygt i vores stille sind tænke: Bliver det mon også min tur på et tidspunkt?

Når man er få, er man udsatte og sårbare. Helt alene er man prisgivet. Men hvis vi er mange nok, der står sammen, så er vi urørlige, så er der intet, der kan vælte os!

Jeg er klar over, at det ikke er god latin at tale imod sin egen regering. Og lad mig slå fast med det samme, at jeg på ingen måde ønsker Lars Løkke og hans slæng af liberale ideologer tilbage ved roret i dansk politik.

Men Socialdemokraterne i Holbæk Kommune er altså ikke farveblinde – vi har ingen problemer med at skelne imellem blå og rød!

Og for os handler det om meget mere end nøglerne til statsministeriet. Vi mener, det er de grundlæggende holdninger, som vi har været adskillige generationer om at bygge samfundet op på, der er truet i øjeblikket.

Og når u-ret bliver ret, bliver modstand til pligt!

Det har altid været socialdemokratisk værdi- og tankegods, at der skal være plads til alle, der vil.
Derfor kan vi ikke stiltiende se på, når mennesker, der ufrivilligt mister deres arbejde, falder ud af dagpengesystemet og ryger på ægtefællens forsørgelse. Familier, der kastes ud i økonomisk ruin og menneskelige tragedier.

Det er et kendetegn for socialdemokrater, at vi har tillid til vores medmennesker, og at vi værner om hinandens værdighed. Derfor tog vi afstand fra pipfuglkurserne for de arbejdsløse, og derfor må vi også tage afstand fra en arbejdsmarkedspolitik, der tager afsæt i dovne Roberts eksempel.

Vi har altid fordelt byrderne ud fra princippet om, at det er de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste læs. Derfor er det uforståeligt for os, at der er en markant tendens til, at det er dem, der i forvejen har mindst, der skal lægge ryg til i regeringens reformiver.

Under valgkampen sagde vi udtrykkeligt: Vi vælger velfærd fremfor skattelettelser. Derfor fatter vi ikke, at lettelser i selskabsskatten nu skal finansieres af kommunale serviceforringelser.

I Holbæk Kommune står vi fast på de socialdemokratiske værdier og vores fælles tankegods. Vi mener, at det solidariske og skattefinansierede velfærdssamfund for længst har vist sit værd. På det grundlag har vi skabt et af verdens rigeste lande. Det skal vi være stolte af – og vi har absolut ingen grund til at være bange for vores egen skygge.

Desværre oplever vi, at vi siden regeringsskiftet har bevæget os på en holdningsmæssig glidebane, hvor det er blevet mere og mere vanskeligt at skelne imellem de borgerliges og vores politik.

Derfor synes jeg, at vi skal sende et helt klart budskab herfra i dag – til regeringen og til vores partifæller på Christiansborg. Lad os sige til dem, at de undervurderer viljen til solidaritet i vores samfund. At vi vil have trygheden tilbage for almindelige mennesker, så vi kan sove trygt om natten – med god samvittighed – i vished om, at fællesskabet naturligvis rækker hånden ud til dem, der har brug for det.

I Holbæk Kommune ved vi, hvad vi taler om. Vi har vi jo en del erfaring med markante holdningsskred i politiske partier. I snart fire år har de lokale SF’ere holdt en vis legemsdel oppe på byrådets borgerlige mindretal, og resultatet er nedslående.

Der er ingen tvivl om, at det borgerlige mindretal og SF vil hævde, at deres fælles mission er lykkedes. De vil fra nu af og frem til valget i november fortælle enhver, der gider høre på dem, at de har rettet kommunens økonomi op.

Men i den sammenhæng skal vi huske det væsentlige. Balancen er opnået på ren borgerlig facon. Det er arbejdsmiljøet, det er kvaliteten i kerneydelserne, og det er de allermest udsatte mennesker iblandt os, der har lidt markant under sparekniven – også i denne valgperiode.

Holbæk Kommune er ikke længere et attraktivt sted for mulige tilflyttere, og vi bliver stadig færre skatteydere. Det betyder at indtægterne til kommunekassen bliver mindre, og vi er havnet i en negativ spiral, som på sigt vil kræve endnu flere forringelser, hvis ikke mønstret bliver brudt.

Det kalder vi uansvarlig økonomisk politik – oveni købet med en social slagside, der kan give selv en konservativ politiker kolde fødder i hvert fald i et valgår.

Men SF’s eneste kommentar til de voldsomme forringelser af menneskers livskvalitet har været: ”Man kan ikke bage omelet uden at slå æg i stykker”.

Se det er da et holdningsskred, der er til at tage og føle på.

Her hvor vi kommer fra, ved vi godt, at velfærd koster penge.

Vi ved godt, at ordentlige løn- og arbejdsforhold er grundlaget for trivsel på arbejdspladsen – også når medarbejdere udliciteres.

Vi ved godt, at det kræver flere voksne i vuggestuer og børnehaver, hvis vi vil være kendt for at have landets bedste daginstitutioner.

Vi ved godt, at det kræver investering i folkeskolen, hvis flere unge skal kunne gennemføre en uddannelse.

Og vi ved godt, at der skal gives mere tid til sosu-personalet, hvis alle ældre skal have en værdig omsorg.
Der bliver nok at tage fat på, når der skal ryddes op og rettes op efter alt for mange år præget af borgerlig nedskæringspolitik.

Men jeg kan love jer, at Socialdemokraterne i Holbæk Kommune er klar til at stå i spidsen for oprydningsarbejdet, og vi ved, det kan lade sig gøre, hvis vi står sammen.

Vi går til valg på fælles løsninger. Vi tror fuldt og fast på viljen til solidaritet i samfundet…

…og når de lokale liberalister drilagtigt kalder os betonsocialister, så skal vi ta’ det som et kompliment. Det er nemlig kun et udtryk for, at der ikke er skyggen af holdningsskred hos os. Vi ved, hvor vi kommer fra – vi kender vores værdigrundlag – og vi står fast på det, vi tror på!

Rigtig god kampdag!

1 thought on “1. maj tale: Sine Agerholm langer ud efter regeringen og SF

  1. Der skulle også have været en taler fra SF, men her var meldt afbud. Dette afbud udløste klapsalver blandt publikum.
    Senere i aften sender vi en lille stemningsvideo fra 1.maj mødet hos 3F.
    Vi bringer også et Slideshow fra 1.maj mødet i Østre anlæg

Comments are closed.