2. marts 2024

Det er ikke kun skoleleverne, som er ramt af lockout. Også eleverne på SOSU-skolen i Holbæk er ramt.

Lærerne på SOSU Sjælland i Holbæk er også blevet lockoutet efter forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen brød sammen, og derfor må de lockoutede medarbejdere ikke møde på arbejde.

Det betyder ifølge SOSO Sjælland, at en del af undervisningen, eksaminer og vejledning på SOSU Sjælland fra 2. april bliver berørt, da 75% af underviserne og de fleste vejlederne på SOSU Sjælland ikke må møde på arbejde.

SOSU Sjælland oplyser, at alle prøver og eksaminer er aflyst og udsat til efter lockouten.

Elever på SOSU Sjælland kan holde sig orienteret om konflikten på skolens hjemmeside www.sosusj.dk