25. februar 2024

Holbaekonline.dk har modtaget nedestående læserbrev fra byrådsmedlem Bjarne Kongsted fra Venstre:

I forbindelse med vort sidste byrådsmøde i Holbæk, havde direktionen inviteret kontorchef Morten Mandøe fra Kl for at give byrådet en orientering om de udfordringer vi vil blive udfordret på i forbindelse med den kommunale budgetlægning. Herunder, og specielt set i lyset af de forestående reformer (Vækstplan DK, folkeskolereform, kontanthjælpsreform reform af refusioner mv.)

Det var nogle barske perspektiver som blev fremlagt i forbindelse med den rammeaftale som regeringen og KL har indgået for kommunerne i 2014. Det betyder en mindre serviceramme på kr. 2,6 mia. end i 2013 (hvilket for Holbæk Kommune vil betyde en forringelse på kr. 32 millioner).

Det er en økonomisk udfordring der på det nærmeste er umuligt at løse uden det vil kunne mærkes på servicen, betydeligt. Regeringen fastholder en stigning i den offentlige økonomi på 0,4 procent, hvorfor det syntes mærkeligt at den massive besparelse kun skal ramme de kommunale budgetter.
Regeringen er fortsat indstillet på massive besparelser på de kommunale budgetter. Serviceudgifterne på landsplan og dermed også i Holbæk er faldet markant under den nuværende regering.

Vi skal have en fornuftig kassebeholdning – så vi kan sove trygt om natten – hvis økonomiske udfordringer – skulle opstå. Vi har i Holbæk styr på vores udgifter, men vi kan frygte hvad man i Folketinget kan finde på at udfordre det kommunale selvstyre med.

I Holbæk har vi vedtaget en effektiviseringsplan, fordi vi gerne vil gøre tingene bedre og billigere. Vi har i hele denne byrådsperiode arbejdet for at få frigivet beløb til nye indsatsområder. Vi må se i øjnene at der fra Regeringens side fortsat vil blive ført en stram og restriktiv økonomisk politik overfor kommunerne.

Det var – næsten forbudt for børn – plancher vi fik forevist på temamødet fra KL. Trods stigende forventninger i befolkningen til et forøget serviceniveau, tyder alt på at kommunernes råderum indskrænkes. Og samtidigt forventer folketinget at kommunerne er i stand til at levere resultater.

Det bliver` svært.

Bjarne Kongsted
Medlem af Holbæk Byråd for Venstre.