26. februar 2024

Det nye fusionerede Museum Vestsjælland bliver fremover et af de helt store arkæolgoiske centre i Danmark.

Kulturstyrelsen har nemlig udpeget museet til at varetage alle arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder i kommunerne Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted. I alt dækker det nye ansvarsområde næsten 40 % af Sjælland.

Udpegningen sker efter, at Kulturstyrelsen på landsplan har foretaget en nyordning af det arkæologiske område, som reducerer antallet af museer med arkæologisk ansvar fra 42 til 27 enheder.

Konstitueret museumsdirektør, Eskil Vagn Olsen, er glad og tilfreds med afgørelsen:

– Det er en stor hjørnesten, som vi her runder. Museerne i Odsherred, Kalundborg, Sorø og Holbæk har tidligere varetaget arkæologien i området, og det er af flere grunde afgørende for os, at det fortsætter. Medarbejdermæssigt fastholder vi nogle stærke vidensarbejdspladser på museet og i Vestsjælland, og samtidig fastholder vi den nære tilknytning til et kildemateriale, som er helt grundliggende i forhold til museets fremtidige forsknings- og formidlingsplaner, siger han og fortsætter:

– Udpegningen er også en anerkendelse fra Kulturstyrelsen af den arkæologiske virksomhed, som de tidligere ansvarshavende lokalmuseer har udført og de ressourcer, de i den forbindelse har opbygget og som i dag kommer Museum Vestsjælland til gavn. Arkæologien har været et vigtigt omdrejningspunkt i vores fusion af museerne, og derfor er det naturligvis meget glædeligt og tilfredsstillende, at disse bestræbelser bærer frugt.

Museum Vestsjælland er en fusion mellem Museum Odsherred, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Sydvestsjællands Museum og Historiens Hus – Ringsted Museum og arkiv. I løbet af i år skal arkæologerne på Museum Vestsjælland samles i en ny, central enhed, hvorfra den arkæologiske virksomhed skal varetages. Hvor denne enhed placeres er endnu ikke fastlagt.