25. februar 2024

11 frivillige motionsvenner er nu klar til at tage på besøg hos ældre, der ikke kan deltage i de traditionelle tilbud om bevægelse og socialt samvær.

En del ældre har svært ved at komme ud og deltage i motion og socialt samvær med andre. Det kan skyldes fysiske skavanker eller udfordringer med transport. Ældre Sagen, DGI Midt- og Vestsjælland og Holbæk Kommune har besluttet at gøre noget ved problemet – og efter et kursus i tirsdags er de første 11 frivillige motionsvenner nu klar til at bistå med lette og hyggelige motionsøvelser i de ældres eget hjem.

– Motion styrker kroppen og holder motorikken ved lige, og fysisk aktivitet er derfor afgørende for, at ældre kan være selvhjulpne og bevare en god hverdag – og det er lettere at komme i gang, hvis man er to om det, forklarer Christina Hvalsø Hansen, der er frivilligkoordinator i Holbæk Kommune, om filosofien bag det nye koncept Motionsvenner.

Hyggeligt supplement
Motionsvenner i Holbæk læner sig op af de traditionelle besøgsvenner, hvor frivillige besøger ældre, syge eller udsatte medborgere for at give dem kvalitet i livet eller støtte i en vanskelig situation.

– Med motionsvennerne tilføjer vi det element, at vennerne laver noget fysisk, for det er både sundt og sjovt at være aktive sammen, fortæller Christina Hvalsø Hansen.

Motionsvennerne skal ikke erstatte en kommunal ydelse – det er alle parter enige om. Tanken er, at motionsvennerne skal supplere de kommunale tilbud. Kalle Nilausen, der er en af de nye motionsvenner, fortæller, at det for eksempel kan være efter et genoptræningsforløb:

– Når kommunens forløb er slut, kan det måske være svært at finde motivationen til at få lavet hjemmeøvelserne – og så er det vi kan give støtte og opmuntring. Vi er dog ikke forpligtet til at lave bestemte øvelser, så vi kan lave præcis dét, som vi selv og borgerne synes er sjovt, forklarer Kalle Nilausen, der i forvejen er besøgsven for en 91-årig pensionist.

Kursus i træning
Det er vigtigt, at motionsvennerne kender forskellige øvelser, så de kan lave sjov og varieret træning med borgerne. Derudover skal de have den nødvendige viden om, hvordan man træner sikkert og skånsomt. Derfor var alle de nye motionsvenner tirsdag på kursus, hvor de både i teori og praksis lærte om træning med mindre mobile ældre.

– Det var en sjov, spændende og interessant dag, hvor Karin Schultz, der er sundheds- og idrætskonsulent i Ældre Sagen, lærte os en masse gode øvelser og tips til træning. Og vi sluttede af med at få vores kursusbeviser, så nu er vi helt klar til at gå i gang med motionsarbejdet, beretter Kalle Nilausen engageret.

Aldrig for sent
Flere af motionsvennerne besøger allerede en borger via Ældre Sagens besøgsven-ordning, så de kan med det samme prøve de nye øvelser af i praksis. Resten af motionsvennerne får inden længe tildelt deres besøgsmodtager, så de også kan komme i gang.