2. marts 2024

Jyderup-virksomheden SmartGuy Group A/S’ nyeste halvårsregnskab viser en nettoomsætning, der er vokset fra godt 160 mio. kr. til 221,3 mio. kr..

Det svarer til en stigning på 38,7 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Når der sammenholdes med samme periode sidste år er væksten primært opnået gennem en kombination af forøget trafik og forbedret konvertering i SmartGuys forskellige onlineforretninger.

Regnskabet viser, væksten på det danske marked udgjorde 21,7 pct. i perioden, medens omsætningen på de øvrige nordiske markeder (Sverige, Norge, Finland) steg med 126,9 pct. Væksten på andre udenlandske markeder udgjorde 39,7 pct.

I Danmark og på de øvrige nordiske markeder markedsfører koncernen sig via ’SmartGuy, SmartGirl, SmartKids og SmartSport’, og virksomheden og dens mere end 250 medarbejdere kan se tilbage på et særdeles travlt halvår, hvor over 60 pct. af omsætningen er kommet fra Danmark. Ambitionen er dog at sprede omsætningen ud på flere lande, og på den front går det særdeles godt i de øvrige nordiske lande.

De seneste 6 måneder har den sjællandske virksomhed oplevet en vækst på over 100 pct. i Norden. Ifølge Nicolai Kærgaard vidner det om, at konceptet også virker, når det foldes ud i andre lande.

– Vi fokuserer konstant på at tage markedsandele og opnå en høj vækst på de markeder, hvor vi befinder os, og vækstraten i de nordiske lande vidner om, at der er et stort potentiale for SmartGuys koncept i disse lande, vurderer adm. Direktør Nicolai Kærgaard.

I regnskabet kan det læses, at omsætningen i absolutte tal for Norden er fortsat relativ lav, og at der er planlagt yderligere udvidelse af det nordiske team med deraf afledte forventninger til udviklingen fremover.

Planer om at blive en førende spiller i Europa
SmartGuy er i færd med at etablere sig på 20 markeder, og den slags aktiviteter koster penge. Derfor blev SmartGuy børsnoteret i 2012 og hentede ved den lejlighed den nødvendige likviditet, som skulle til for også at sikre en fortsat vækst på det europæiske marked.

– I indeværende regnskabsår er der udover vores fokus på væksten i de nordiske lande også fokus på hele toplinjen og de stordriftsfordele, som er nødvendige, hvis SmartGuy vil op og lege med de helt store spillere på det europæiske markedet for fashion online, forklarer Nicolai Kærgaard.

Virksomheden fastholder forventningerne for regnskabsåret 2012/13 om en samlet omsætning på 450 mio. kr. og en indtjening på mellem 15 og 30 mio. kroner.