29. september 2023

Ca 25 mennesker var mødt op i Orø Forsamlingshus for at arbejde videre på det store vikinge/middelaldertræf på Orø i juli måned. Foto: Jesper von Staffeldt.

Ca 25 mennesker var mødt op i Orø Forsamlingshus for at arbejde videre på det store vikinge/middelaldertræf på Orø i juli måned. Foto: Jesper von Staffeldt.
‘Det skal nok gå’, sagde mødeleder Ole Nielsen på det andet vikingemøde på Orø i går søndag, som denne gang fandt sted i Forsamlingshuset.

Og der nok brug for en smule optimisme, hvis alle ting skal klappe til det store vikingetræf på Orø i Juli måned.

Et problem ser tilsyneladende ud til at kunne løses, nemlig brugen af Orøhallen, som ellers var lejet ud. Løsningen vil formentlig blive at den skole som oprindeligt havde lejet hallen kunne overnatte på Orø Strand.

Men så er der andre praktiske problemer, der melder sig: hvor skal de mange mennesker parkere, som forhåbentlig gæster Isefjordens perle?. Her arbejdes på at leje en mark bag MC-Islands klubhus, som bruges til parkering og camping, når der i august måned er det store MC-træf.

På Orø Havn, hvor det meste af arrangmentet skal finde sted, kan også blive trang når der dels kommer 100 mennesker fra kulturkaravanen, sømændene fra vikingeskibene og så selvfølgelig publikum.

Det økonomiske, skal løses ved at man ansøger Holbæk kommune om et beløb på ca 50.000 kr. som bl.a. skal gå til toiletter og bespisning af de mange frivillige, det sidstnævnte skal Beredsskabsstyrelsen evtentuelt stå for.

Der blev nedsat nogle lokale arbejdsgrupper, og de kommer ikke til at kede sig, for som Ole Nielsen sagde: ‘Vi starter på bar grund, og vi skal bygge det hele op’.