22. maj 2024

Nu kan man blive lærerstuderende for en dag i Holbæk. PR Foto.

Nu kan man blive lærerstuderende for en dag i Holbæk. PR Foto.

Alle interesserede får nu mulighed for at følge undervisningen på læreruddannelsen i Holbæk.

Tirsdag d. 5. marts kl. 8.30 ringer det ind til studiepraktikdag på læreruddannelsen med undervisning i blandt andet dansk og matematik.

Alle interesserede kan være lærerstuderende en enkelt dag og deltage i undervisningen på lige fod med fuldtidslærerstuderende i fagene dansk, matematik og kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.

Nuværende lærerstuderende vil fortælle om fagene, studiemiljøet og den holbæk’ske atmosfære på studiet, og studievejlederne kan blandt andet fortælle om den nye læreruddannelse, som træder i kraft til sommer.

Har man fået lyst til at prøve at være lærerstuderende, så kan man kontakte studievejleder Annette Kastrup Pedersen på telefon
tlf. 72 48 25 44.