24. juli 2024

Et nyt projekt på Holbæk Sygehus skal sættes fokus på at spotte overvægt hos børn tidligere. Arkivfoto: Walter Siegmund.

Overvægtige børn kan nu få hjælp til at tabe sig i et nyt projekt med navnet ‘Så letter vi’. Arkivfoto: Walter Siegmund.
Holbæk er blevet udvalgt af Sundhedsstyrelsen som én af i alt ni kommuner, der skal kunne tilbyde en ny indsats mod overvægt.

Et nyt projekt i samarbejde mellem Sundhedsplejen, Tandplejen, Sundhedscentret og UngHolbæk skal fremover
hjælpe børn og unge, hvis deres vægt udvikler sig uhensigtsmæssigt.

Holbæk Kommune har fået en pose penge fra fra Sundhedsstyrelsen – de såkaldte ”satspuljemidler” og pengene skal bruges frem til udgangen af 2015. Børn fra og med sjette klasse kan komme med i projektet efter sommerferien og desuden vil unge op til 18 år også være velkomne.

– Det er os, der sætter de ydre rammer for aktiviteterne. Til gengæld sætter børnene og de unge hver især deres personlige mål i projektet, f.eks. hvor meget de vil tabe sig. Det kan også være et mål om at kunne løbe en bestemt strækning eller deltage på et hold, hvor man udfordrer sig selv fysisk eller mentalt, siger projektleder Aino Rytter fra Sundhedsplejen.

Sundhed som en sjov udfordring
Projektet, der har fået navnet ‘Så letter vi’, giver børnene og de unge mulighed for at få individuel hjælp og vejledning, input til motion og sport og mulighed for at være med på et hold i ungdomsskolen.

Aino Rytter lover, at det ikke bliver kedeligt. Børnene og de unge kommer til at dele mange oplevelser, som gør det sjovt at leve sundere. Målet er at holde vægten nede og selvværdet oppe.

Forældrene har også en rolle
Undervejs vil børnene og de unge få brug for, at forældrene støtter dem og bakker op omkring deres indsats. De skal f.eks. være med til at gøre hverdagen sundere for hele familien.

Projektet ”Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015” er forankret i Børnekonsulentcenteret og løber frem til udgangen august 2015. Når projektet slutter, skal Holbæk og de otte øvrige kommuner hver især udarbejde en rapport til Sundhedsstyrelsen.