25. februar 2024

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev fra Sine Agerholm (S) i debatten om Forenede Service A/S.

Hvornår er det nok?

Forenede Service har haft et år til at få styr på den opgave, som de har påtaget sig at udføre for Holbæk Kommune – nemlig rengøringen af en meget stor del af vores samlede arealer. Læserne af nærværende avis har gennem forløbet kunnet følge med i miseren. Kvaliteten lever langt fra op til det aftalte, og rengøringsassistenternes arbejdsforhold er under al kritik.

Derfor foreslog den socialdemokratiske gruppe på byrådets møde den 24. januar, at kommunen skulle tage konsekvensen og afbryde samarbejdet med Forenede Service inden prøvetidens udløb og tage rengøringsopgaven tilbage i kommunalt regi.

Det forslag vandt desværre ikke gehør hos et eneste af byrådets øvrige partier. Tværtimod valgte det borgerlige mindretal og SF at lade prøvetiden afløse af en varig kontrakt med selskabet, som gør det vanskeligere at afbryde samarbejdet fra nu af.

Efterfølgende har det vist sig, at Forenede Service kun lever op til de aftalte kvalitetskrav i 26 % af de undersøgte tilfælde, og at der flere steder ligefrem er møgbeskidt. Hvilken privat virksomhed eller privat person ville finde sig i det og tilmed betale fuld pris for det!

Forleden kom kommunaldirektøren så på banen her i avisen med nogle udtalelser, der kunne give indtryk af, at ”man” ville stille sig tilfreds, hvis Forenede Service på en kvalitetsskala fra 1 til 5 kunne score et 3-tal – altså det der svarer til et mindre tilfredsstillende niveau, der ikke lever op til det aftalte.

Nu vil jeg gerne vide, hvornår nok er nok for byrådets øvrige partier. Når et års prøvetid ikke var tilstrækkeligt, hvornår skal varen så leveres, hvis Forenede Service skal blive i kommunen? Har partierne tænkt sig at tage til takke med et kvalitetsniveau svarende til et 3-tal, eller hvor skal niveauet ligge for at være acceptabelt? Er der overhovedet nogen partier, der går op i, at få rettet op på rengøringsassistenternes arbejds- og ansættelsesvilkår?

Jeg synes, at denne sag med al ønskelig tydelighed viser, hvor nødvendigt det er at tage højde for andre ting end blot økonomi, når der træffes politiske beslutninger. Det giver sig selv, at vi alle sammen gerne vil spare 17 mio. kr. – men når det har alvorlige konsekvenser for serviceniveauet, og det samtidig lægger et helt urimeligt pres på medarbejderne, så står den socialdemokratiske gruppe altså af!

Sine Agerholm, gruppeformand for Socialdemokraterne i Holbæk byråd