2. marts 2024

Byrådets udvalg for Børn, unge og familier besluttede på sit møde i går, at at der skal arbejdes videre med en sammenlægning af de to børnehuse Troldehytten og Spiren i Tølløse. Det sker efter forslag fra bestyrelsen.

Forslaget bliver nu sendt i høring med henblik på en yderligere belysning af bestyrelsens forslag.

Baggrunden for forslaget om sammenlægning er, at Tølløse har fem børnehuse (vuggestuer / børnehaver), men børnetallet er faldende. Derfor har bestyrelsen for dagtilbudsdistriktet Elverdam foreslået at sammenlægge de to børnehuse, Troldehytten og Spiren allerede i sommeren 2013.

Når børnene fra Troldehytten flytter sammen med børn og voksne i Spiren, vil de kunne følge med i byggeriet på grunden ved siden af Spiren. Det betyder, at de får en ekstra tilknytning til det nye børnehus, fordi de har fulgt tilblivelsen.

Bedre personaledækning
Bestyrelsen mener, at det hverken pædagogisk eller økonomisk set er fornuftigt at opretholde hele fem børnehuse i byen frem til sommeren 2014, hvor Holbæk Kommune åbner et helt nyt børnehus i Tølløse.

I en situation med faldende børnetal, vil der ikke vil være råd til at sikre en rimelig personaledækning i hele åbningstiden. Ved at samle de nuværende fem børnehuse til fire, vil der blive råd til et mere tilfredsstillende pædagogisk tilbud i hele åbningstiden.

Ved et forældremøde i Troldehytten blev det foreslået at opretholde alle fem børnehuse frem til sommeren 2014. En beregning viser imidlertid, at det vil koste 800.000 kr. ekstra – og de penge kan ikke findes i 2013-budgettet (hverken i distriktet eller af ”centrale budgetmidler”).

Høring
Forslaget om at lægge de to børnehuse sammen er en del af en samlet plan, som bestyrelsen har udarbejdet efter drøftelser med ledelsen og MED-udvalget (de ansatte) i dagtilbudsdistrikt Elverdam. Planen er handler ikke alene om økonomi, men også om at skabe faglig bæredygtighed frem til det nye børnehus i Tølløse kan tages i brug.

En stor del af bestyrelsens planer er allerede sat i værk. Høringen omfatter udelukkende spørgsmålet om sammenlægningen af Troldehytten og Spiren, da bestyrelsen ikke selv kan beslutte at sammenlægge to børnehuse. Høringsfristen er fastsat til senest onsdag den 15. februar.