Læserbrev: Socialdemokrater i panik

Redaktionen har modtaget nedestående læserbrev:

Socialdemokrater i panik

S forsvarer en politik -der var god latin – tilbage i 80’erne og 90’erne. Ingen private måtte dengang byde ind på arbejdsopgaver for det offentlige.

Dagens dagsorden er en anden. Den er den samme i hele landet – også i Holbæk! Vi skal, som alle andre arbejde på, at de kommunale opgaver klares mere effektivt og gerne billigere.

Det fastslår den S-leddet regering. Fra regeringsgrundlaget kan man læse: -Regeringen vil sætte fokus på, at der i den offentlige sektor sker en løbende nytænkning og effektivisering, hvorved der kan frigøres ekstra ressourcer. Det er en hovedopgave for regeringen, at få lagt grundlaget for en stærk produktivitetsudvikling i hele samfundet og dermed også i den offentlige sektor -!

Budskabet blev gentaget af blandt andet Socialdemokraterne i Folketinget den 16. januar i år, hvor det blev vedtaget, at andelen af offentlige opgaver, som konkurrenceudsættes i kommuner og regioner er stagneret og at konkurrenceudsættelse kan være et gode for både det offentlige og det private, for at finde den løsning, der er bedst og billigst.

En stram rammestyring af den offentlige økonomi er nødvendig, men må ikke medføre bureaukrati. Kommuner og regioner må i videst omfang selv have frihed til og bære ansvaret for, at opgaverne løses bedst og billigst – herunder gennem øget brug af konkurrenceudsættelse, hvor det er den bedste og billigste løsning.

Det er lige præcis det Byrådet – altså minus Socialdemokraterne – har besluttet. Skal vi i fremtiden fastholde kommunens serviceniveau, er nytænkning og effektivitet nøgleord. Det giver vækstmuligheder, nye jobs og oftest en bedre økonomi. Derfor har Holbæk Byråd og altså uden om Socialdemokraterne udbudt driften af et plejecenter og et hjemmeplejeområde. Der ændres ikke på dagligdagen for vores ældre medborgere. Det er de samme omgivelser og det er det samme personale som skal servicere borgerne. Det er udelukkende driften, der er overgivet til et privat firma.

Ærgerligt, at socialdemokraterne i Holbæk stivner i deres egen betontænkning, når nu deres partifæller på Christiansborg er begyndt at tænke innovativt.

Mange kommuner som er socialdemokratiske leddet kigger med stor interesse på hvordan vi i Holbæk nytænker med hensyn til at lede og drive en kommune.

Udbuddet af offentlige arbejdsopgaver er blot et enkelt eksempel. Vi skylder vores borgere at teste prisen på kommunens serviceniveau. På den måde bliver det bedst og billigst. Det har alle kommunens borgere glæde af.

Det er den dagsorden de driftige kommuner styrer efter. Socialdemokraterne i Holbæk vil noget andet. De vil modsætte sig udviklingen, blot fordi vi er i et valgår. Ærgerligt, for det er borgerne der bliver taget som gidsler.

Bjarne Kongsted

Holbæk Byråd (V)

Leave a Reply